Rok 2015

 


Katecheza nr 32/2015   Starożytni historycy niechrześcijańscy o 

                           Jezusie Chrystusie


Katecheza nr 31/2015   Ewangelia a archeologia


Katecheza nr 30/2015   Historyczność Ewangelii


Katecheza nr 29/2015   Konsekwencje grzechu pierworodnego


Katecheza nr 28/2015   Grzech pierworodny


Katecheza nr 27/2015   Mężczyzną i niewiastą stworzył ich


Katecheza nr 26/2015   Człowiek – jeden ciałem i duszą


Katecheza nr 25/2015   Człowiek – obraz Boży


Katecheza nr 24/2015   Szatan


Katecheza nr 23/2015   Jan Paweł II – Patron Rodziny


Katecheza nr 22/2015   Aniołowie


Katecheza nr 21/2015   Dzieło stworzenia


Katecheza nr 20/2015   Bóg Stwórca


Katecheza nr 19/2015   Duch Święty


Katecheza nr 18/2015   Syn Boży


Katecheza nr 17/2015   Bóg Ojciec


Katecheza nr 16/2015   Bóg objawia swoje imię


Katecheza nr 15/2015   Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny


Katecheza nr 14/2015     Bóg jest wszechmogący – Opatrzność Boża


Katecheza nr 13/2015     Bóg jest Prawdą i Miłością


Katecheza nr 12/2015     Bóg jest jeden


Katecheza nr 11/2015     Credo – wyznanie wiary Kościoła


Katecheza nr 10/2015     Wnętrze świątyni jako miejsce sprawowania liturgii


Katecheza nr 9/2015     Tradycje liturgiczne


Katecheza nr 8/2015     Liturgia godzin


Katecheza nr 7/2015     Święte obrazy


Katecheza nr 6/2015     Znaki i symbole w liturgii


Katecheza nr 5/2015     Śpiew i muzyka w liturgii


Katecheza nr 4/2015     Pogrzeb chrześcijański


Katecheza nr 3/2015     Religijność ludowa


Katecheza nr 2/2015     Sakramentalia


Katecheza nr 1/2015     Stwierdzenie nieważności małżeństwa


 

 

Rok 2014


Katecheza nr 31/2014  Małżeństwo zawarte nieważnie


Katecheza nr 30/2014  Wierność małżeńska


Katecheza nr 29/2014  Jedność i nierozerwalność oraz cele małżeństwa


Katecheza nr 28/2014  Skutki małżeństwa


Katecheza nr 27/2014  Małżeństwa mieszane i różnica religii


Katecheza nr 26/2014  Zgoda małżeńska


Katecheza nr 25/2014  Świętych obcowanie – komunia świętych


Katecheza nr 24/2014  Celebracja sakramentu małżeństwa


Katecheza nr 23/2014  Małżeństwo w zamyśle Bożym


Katecheza nr 22/2014  Jan Paweł II – „Świętymi bądźcie”


Katecheza nr 21/2014  Święcenia prezbiterów


Katecheza nr 20/2014  Święcenia biskupie - pełnia sakramentu święceń


Katecheza nr 19/2014  Udzielanie i skutki sakramentu namaszczenia chorych.


Katecheza nr 18/2014  Udzielanie i skutki sakramentu namaszczenia chorych.


Katecheza nr 17/2014  Ustanowienie i istota sakramentu namaszczenia chorych.


Katecheza nr 16/2014  Nauka Kościoła o odpustach.


Katecheza nr 15/2014  Szafarz sakramentu pokuty i skutki sakramentu.


Katecheza nr 14/2014  Zadośćuczynienie za grzechy


Katecheza nr 13/2014   Żal za grzechy i postanowienie poprawy oraz wyznanie grzechów


Katecheza nr 12/2014   Sakrament pokuty i pojednania


Katecheza nr 11/2014   Konieczność ciągłego nawracania się chrześcijan


Katecheza nr 10/2014   Eucharystia jako zadatek życia wiecznego. Kult Eucharystii   

                                            poza Mszą świętą


Katecheza nr 9/2014    Obecność Chrystusa w Eucharystii.
                                           Eucharystia jako Uczta Paschalna;
                                           istota i owoce Komunii 
Eucharystycznej.


Katecheza nr 8/2014    Znaki chleba i wina.

                                           Liturgiczna celebracja Eucharystii.

Katecheza nr 7/2014    Nazwy i ustanowienie sakramentu Eucharystii.


Katecheza nr 6/2014     Skutki bierzmowania.

                                          Kandydaci do bierzmowania i szafarz sakramentu.


Katecheza nr 5/2014     Ustanowienie sakramentu bierzmowania

                                          Bierzmowanie: znaki, obrzędy, celebracja


Katecheza nr 4/2014     Kto może przyjąć chrzest i kto może chrzcić?

                                          Konieczność chrztu do zbawienia.


Katecheza nr 3/2014     Sakrament chrztu: nazwy, zapowiedź, ustanowienie, celebracja.


Katecheza nr 2/2014     CO TO SĄ SAKRAMENTY


Katecheza nr 1/2014     APOKRYFY WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE


 


Rok 2013

 

Katecheza nr 58, KANON PISMA ŚWIĘTEGO


Katecheza nr 57, PISMO ŚWIĘTE


Katecheza nr 56, TRADYCJA


Katecheza nr 55, OBJAWIENIE BOŻE


Katecheza nr 54, DROGI POZNANIA BOGA


Katecheza nr 53, CZŁOWIEK PRAGNIE BOGA


Katecheza nr 52, ŚWIĘTYCH OBCOWANIE – KOMUNIA ŚWIĘTYCH


Katecheza nr 51, Kult maryjny


Katecheza nr 50, "Jan Paweł II – Papież Dialogu"


Katecheza nr 49, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Maryja – Matka Kościoła.


Katecheza nr 48, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

MOMENT FUNKCJONALNY KOŚCIOŁA ( CO KOŚCIÓŁ MA ROBIĆ?)

NAUCZANIE KOŚCIOŁA – GŁOSZENIE EWNAGELII


Katecheza nr 47, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

ZNAMIONA PRAWDZIWOŚCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO c.d.


Katecheza nr 46, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

ZNAMIONA PRAWDZIWOŚCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


Katecheza nr 45, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


 

Katecheza nr 44, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 43, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 42, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 41, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 40, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 39, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?


Katecheza nr 38, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)


Katecheza nr 37, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)


Katecheza nr 36, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)


Katecheza nr 1/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Katecheza nr 2/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?    Powstawanie Kościoła (moment genetyczny)

Katecheza 3/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        Przygotowanie Kościoła w Starym Testamencie.

Katecheza 4/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?

Katecheza 5/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        Przygotowanie Kościoła w orędziu prorockim.

Katecheza 6/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        II. Zakładanie Kościoła przez Pana Jezusa.

Katecheza 7/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Inicjatywy Kościołotwórcze cz.2

Katecheza 8/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?    Inicjatywy Kościołotwórcze cz.3

Katecheza 9/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?    Inicjatywy Kościołotwórcze cz.4

Katecheza 10/2012 Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?  Wiecznotrwałość Kościoła cz.1

Katecheza nr 24, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego

związek z Kościołem niebiańskim.

Katecheza nr 25, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego

związek z Kościołem niebiańskim.

         Katecheza nr 26, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?           Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego

i jego związek z Kościołem niebiańskim cz. 2.

Katecheza z okazji Dnia Papieskiego – Jan Paweł II, Papież Rodziny

Katecheza nr 28, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?        Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 29, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 30, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 31, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 32, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 33, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 34, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)

Katecheza nr 35, Kościół naszym domem – co, lub (Kto) to jest Kościół?         Moment strukturalny (Kim jest Kościół?)


Katecheza nr 1/2011, Warunki sakramentu pokuty

Katecheza nr 2/2011, Warunki sakramentu pokuty - Rachunek sumienia

Katecheza nr 3/2011, Warunki sakramentu pokuty - Żal za grzechy

Katecheza nr 19/2011, Żal za grzechy - (żal doskonały, warunki grzechu ciężkiego)

Katecheza nr 20/2011, Mocne postanowienie poprawy

Katecheza nr 21/2011, Szczera spowiedź

Katecheza nr 22/2011, Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Katecheza nr 23/2011 Warunki sakramentu pokuty – podsumowanie

Katecheza nr 24/2011 Pismo Święte – niektóre problemy - wprowadzenie

Katecheza nr 25/2011 Pismo Święte – niektóre problemy

-natchnienie Pisma Świetego

Katecheza nr 26/2011 Pismo Święte –niektóre problemy –  języki Pisma Świętego

Katecheza nr 27/2011 Pismo Święte – niektóre problemy – autorzy Nowego Testamentu

Katecheza nr 28/2011 Pismo Święte – niektóre problemy - adresaci Ewangelii wg św. Mateusza

Katecheza nr 29/2011 Pismo Święte – niektóre problemy - adresaci Ewangelii wg św. Marka

Katecheza nr 30/2011 Pismo Święte – niektóre problemy - adresaci Ewangelii wg św. Łukasza

Katecheza nr 31/2011 Pismo Święte – niektóre problemy -  adresaci Ewangelii wg św. Jana

Katecheza nr 32/2011 Wprowadzenie do Dokumentów Kościoła

Katecheza nr 33/2011 Dokumenty Kościoła cz.1

Katecheza nr 34/2011 Dokumenty Kościoła cz. 2.

Katecheza nr 35/2011 Jan Paweł II – człowiek modlitwy

Katecheza nr 36/2011 Dokumenty Kościoła cz. 3.

Katecheza nr 37/2011 Dokumenty Kościoła cz. 4.

Katecheza nr 38/2011 Dokumenty Kościoła cz. 5.

Katecheza nr 39/2011 Dokumenty Kościoła cz. 6.

Katecheza nr 40/2011 Dokumenty Kościoła cz. 7.

Katecheza nr 41/2011 Dokumenty Kościoła cz. 8.

Katecheza nr 42/2011 Dokumenty Kościoła cz. 9.

Katecheza nr 43/2011 Dokumenty Kościoła cz. 10.


Katecheza nr 1/2010,         Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Katecheza nr 2/2010,         Krucjata Wyzwolenia Człowieka cz. 2.

Katecheza nr 3/2010,         Krucjata Wyzwolenia Człowieka cz. 3.

Katecheza nr 4/2010,         Modlitwa wprowadzenie.

Katecheza nr 5/2010,         Wieczysta Adoracja - program.

Katecheza nr 6/2010,         Dzień Papieski, Modlitwa drogą do świętości

Katecheza nr 7/2010,         Modlitwa cz. 2. – czas

Katecheza nr 8/2010,         Modlitwa cz. 3. – wewnętrzne nastawienie

Katecheza nr 9/2010,         Trudności w modlitwie cz. 1.

Katecheza nr 10/2010,       Trudności w modlitwie cz. 2.

Katecheza nr 11/2010,       Trudności w modlitwie cz. 3.

Katecheza nr 12/2010,       Trudności w modlitwie cz. 4.

Katecheza nr 13/2010,       Modlitwa wstawiennicza

Katecheza nr 14/2010,       Modlitwa wstawiennicza cz. 2.

Katecheza nr 15/2010,       Modlitwa wstawiennicza cz. 3.

2010.06.20                          Katecheza nr 32                  Rok liturgiczny  (24)

2010.05.30                          Katecheza nr 31                  Rok liturgiczny  (23)

2010.05.23                          Katecheza nr 30                  Rok liturgiczny  (22)

2010.05.16                          Katecheza nr 29                  Rok liturgiczny  (21)

2010.05.09                          Katecheza nr 28                  Rok liturgiczny  (20)

2010.05.02                          Katecheza nr 27                  Rok liturgiczny  (19)

2010.04.25                          Katecheza nr 26                  Rok liturgiczny  (18)

2010.04.18                          Katecheza nr 25                  Rok liturgiczny  (17)

2010.04.11                          Katecheza nr 24                  Rok liturgiczny  (16)

2010.03.14                          Katecheza nr 23                  Rok liturgiczny  (15)

2010.03.14                          Katecheza nr 22                  Rok liturgiczny  (14)

2010.02.28                          Katecheza nr 21                  Rok liturgiczny  (13)

2010.02.14                          Katecheza nr 20                  Rok liturgiczny  (12)

2010.02.07                          Katecheza nr 19                  Rok liturgiczny  (11)

2010.01.31                          Katecheza nr 18                  Rok liturgiczny  (10)

2010.01.24                          Katecheza nr 17                  Rok liturgiczny  (9)

2010.01.17                          Katecheza nr 16                  Rok liturgiczny  (8)

2010.01.10                          Katecheza nr 15                  Rok liturgiczny  (7)


2009.12.13                          Katecheza nr 14                  Rok liturgiczny  (6)

2009.12.06                          Katecheza nr 13                  Rok liturgiczny  (5)

2009.11.29                          Katecheza nr 12                  Rok liturgiczny  (4)

2009.11.22                          Katecheza nr 11                  Rok liturgiczny  (3)

2009.11.15                          Katecheza nr 10                  Rok liturgiczny  (2)

2009.11.08                          Katecheza nr 9                  Rok liturgiczny (1)

2009.11.01                          Katecheza nr 8                  Dwa rodzaje kapłaństwa

2009.10.25                          Katecheza nr 7                  Sakrament kapłaństwa

2009.10.18                          Katecheza nr 6                  Ważność i skuteczność sakramentów (2)

2009.10.11                          Katecheza nr 5                  Jan Paweł II Papież wolności

2009.10.04                          Katecheza nr 4                  Ważność i skuteczność sakramentów (1)

2009.09.27                          Katecheza nr 3                  Sakrament i sakramentalia (2)

2009.09.20                          Katecheza nr 2                  Sakrament

2009.09.13                          Katecheza nr 1                  Rok Świętego Pawła – rok kapłański

2009.06.21                          Katecheza nr 36                Listy Św. Pawła (12)

2009.06.07                          Katecheza nr 35                Listy Św. Pawła (11)

2009.05.31                          Katecheza nr 34                Listy Św. Pawła (10)

2009.05.24                          Katecheza nr 33                Listy Św. Pawła (9)

2009.05.17                          Katecheza nr 32                Listy Św. Pawła (8)

2009.05.10                          Katecheza nr 31                Listy Św. Pawła (7)

2009.05.03                          Katecheza nr 30                Listy Św. Pawła (6)

2009.04.26                          Katecheza nr 29                Listy Św. Pawła (5)

2009.04.19                          Katecheza nr 28                Listy Św. Pawła (4)

2009.03.29                          Katecheza nr 27                Listy Św. Pawła (3)

2009.03.22                          Katecheza nr 26                Listy Św. Pawła (2)

2009.03.15                          Katecheza nr 25                Listy Św. Pawła (1)

2009.03.08                          Katecheza nr 24                Listy Św. Pawła - wprowadzenie

2009.02.15                          Katecheza nr 23                Męczeństwo

2009.02.08                          Katecheza nr 22                Droga do męczeństwa (5)

2009.02.01                          Katecheza nr 21                Droga do męczeństwa (4)

2009.01.25                          Katecheza nr 20                Droga do męczeństwa (3)

2009.01.18                          Katecheza nr 19                Droga do męczeństwa (2)

2009.01.11                          Katecheza nr 18                Droga do męczeństwa (1)

2009.01.04                          Katecheza nr 17                Trzecia podróż misyjna Św. Pawła (3)


2008.12.21                          Katecheza nr 16                Trzecia podróż misyjna Św. Pawła (2)

2008.12.14                          Katecheza nr 15                Trzecia podróż misyjna Św. Pawła (1)

2008.12.07                          Katecheza nr 14                Druga podróż misyjna Św. Pawła (4)

2008.11.30                          Katecheza nr 13                Druga podróż misyjna Św. Pawła (3)

2008.11.23                          Katecheza nr 12                Druga podróż misyjna Św. Pawła (2)

2008.11.16                          Katecheza nr 11                Druga podróż misyjna Św. Pawła (1)

2008.11.09                          Katecheza nr 10                Pierwsza podróż misyjna Św. Pawła

2008.11.02                          Katecheza nr 9                Wszystkich Świętych

2008.10.26                          Katecheza nr 8                Początki pierwszej podróży misyjnej Św. Pawła

2008.10.19                          Katecheza nr 7                Początki pierwszej podróży misyjnej Św. Pawła

2008.10.12                          Katecheza nr 6                Jan Paweł II - Wychowawca Młodych

2008.09.28                          Katecheza nr 5                Początki działalności Św. Pawła

2008.09.28                          Katecheza nr 4                Nawrócenie Szawła

2008.09.21                          Katecheza nr 3                Św. Paweł – prześladowca

2008.09.14                          Katecheza nr 2                Św. Paweł – mieszkaniec Tarsu

2008.09.07                          Katecheza nr 1                Wprowadzenie w tematykę