Ks. Łukasz

Kucharski

ks. Łukasz

Krzewiński

tel. 52/552 44 60

tel. 52/552 44 61

wikariusz 

wikariusz