Zapraszamy na prelekcje dotyczące promocji zdrowia

 Z inspiracji Księdza Kanonika Proboszcza Tomasza Cyla, pod egidą Fundacji Świętej Jadwigi Królowej i Akcji Katolickiej, w naszej Parafii odbywać się będą cykliczne prelekcje na tematy dotyczące zdrowia. Do omawiania różnorodnych zagadnień zostali zaproszeni lekarze praktycy, specjaliści w danej dziedzinie medycyny. Wszystkie referaty będą oparte o najnowsze doniesienia i obowiązujące standardy.

Plan prelekcji został tak ułożony, aby każdy z Parafian mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Niektóre tematy mogą wydawać się znane i oczywiste, jednakże stały rozwój nauk medycznych wymusza niekiedy inne spojrzenie na choroby znane od dawna. Dla jednych osób będzie to być może przyjemność przyswajania nowej wiedzy, dla innych – przypomnienie zagadnień już znanych, w myśl zasady „Repetitio mater studiorum est”. Dołożymy starań, aby dla wszystkich słuchaczy był to czas dobrze wykorzystany. Ogromną radość budzi fakt, że wszyscy lekarze przyjęli zaproszenie, traktując prelekcje jako pracę na chwałę Panu Bogu i ku pożytkowi ludziom – za co Im bardzo dziękujemy! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 Terminy spotkań: czwarty poniedziałek miesiąca (z przerwą wakacyjną) po wieczornej Mszy św.,

Miejsce spotkań: salka pod plebanią,

Czas trwania prelekcji: 20-30 minut oraz czas na zadawanie pytań.