Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza do udziału w parafialnej peregrynacji Koronki do Krwi Chrystusa

 

Wspólnota krwi Chrystusa, składająca się z czcicieli i sympatyków powstała w Roku Jubileuszowym 2000, jako owoc wizyty kapłana ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Ojciec Ksawery w niedzielę misyjną głosił homilie. Gościliśmy też indywidualnych członków Wspólnoty Krwi Chrystusa z innych parafii. Pomimo tego, że było nas niewielu, ówczesny ks. Proboszcz Kanonik Stanisław Woźniak wyraził zgodę, abyśmy zaistnieli, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. W pierwszym etapie spotykaliśmy w kaplicy szpitala im. dr. Jana Biziela, modląc się z chorymi i za chorych. Naszymi opiekunami byli kolejno: ks. kapelan Grzegorz Brygman, ks. kapelan Leszek Chudziński, a obecnie duchową opiekę nad Wspólnotą sprawuje ks. Proboszcz Kanonik Tomasz Cyl. Część wiernych Pan Bóg powołał już do siebie, lecz my trwamy na modlitwie i dzięki mocy krwi Baranka wciąż staramy się być otwarci na współpracę z innymi, bo przecież wszyscy zostaliśmy odkupieni Najdroższą Krwią Zbawiciela.

W każdy wtorek po Mszy św. o godz. 8.30 w naszej parafialnej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej prowadzimy różaniec do Krwi Chrystusa, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Powstała też „róża modlitewna” składająca się z siedmiu osób, jak siedem przelań Krwi. Innym kręgiem jest grupa formacyjna, która spotyka się na rozważaniu Słowa Bożego. W atmosferze miłości i pokory czytamy Ewangelię z najbliższej niedzieli (jak w Domu Misyjnym podczas dni skupienia), dzielimy się tym, co do każdego szczególnie przemawia, co podoba się Panu Bogu, co mamy zmienić w swoim życiu, za co mamy Mu dziękować i za co Go przepraszać. Jako drogowskaz wewnętrznej pracy nad sobą wybieramy na cały tydzień „Słowo Życia” np. „Przygotujcie drogę Panu” (Mk 1, 3) i staramy się ten Święty Tekst wcielić w życie, bo „Słowo Życia” pozwala na co dzień odczytywać wolę Bożą i uczy żyć Ewangelią. Serdecznie zapraszamy do tej grupy, by wzrastać duchowo i żyć aktywniej dla Pana Jezusa w chorych, cierpiących, starszych, a także odbyć konkretną formację w Domu Misyjnym w Swarzewie. Bierzemy również udział w niedzielnej posłudze liturgicznej i adorujemy Najświętszy Sakrament w trzecie piątki miesiąca po wieczornej Mszy św.

Począwszy od Wielkiego Postu A.D. 2009 pragniemy rozszerzyć kult Krwi Chrystusa i dlatego zapraszamy wszystkich do podjęcia parafialnąej peregrynacji Koronki do Krwi Chrystusa, którą każda rodzina, czy osoba samotna może przez siedem dni gościć w swoim domu modlitewnie łącząc się z Męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tej modlitwy zapraszamy też w sposób szczególny chorych i cierpiących Parafian.