Ks. Przemysław

Komasiński

ks. Andrzej

Bartkowski

ks. Marcin

Szuster

tel. 52/5524460

tel. 52/5524461

52/5524462

wikariusz

wikariusz 

wikariusz