Towarzystwo Św. Wojciecha

Towarzystwo Świętego Wojciecha


Towarzystwo św. Wojciecha jest stowarzyszeniem publicznym mężczyzn – katolików posiadającym osobowość prawną i statut. Zostało powołane dekretem Księdza Prymasa Józefa Glempa z dnia 20 czerwca 1990 roku.

Towarzystwo obecnie działa na obszarze Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej zgodnie z nowym statutem zatwierdzonym 1 września 2012 roku przez ks. abp. Józefa Kowalczyka – ówczesnego Metropolitę Gnieźnieńskiego, a obecnie Prymasa Seniora. Aktualnie liczy około 350 członków. Tradycjami sięga roku 1882. Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Gniezno. Jednostkami organizacyjnymi są Regiony (jest ich pięć – Bydgoszcz, Gniezno, Kujawy (Inowrocław), Krajna (Nakło nad Notecią), Pałuki (Wągrowiec) i Koła.

Koło powinno liczyć minimum pięciu Braci – jak nazywa się członków Towarzystwa, którzy dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Nasze Koło Parafialne istnieje od 1 października 1991 roku i obecnie skupia 5 Braci – członków zwyczajnych towarzystwa, o czym świadczy prawo do noszenia stroju – płaszcza z zewnątrz granatowego ze znakiem Towarzystwa, a od wewnątrz purpurowego. Do Towarzystwa nie można się zapisać, można zostać do niego zaproszonym.

Zadania Towarzystwa można streścić w triadzie: kult - formacja - reprezentacja.

KULT dotyczy św. Wojciecha, dbałości o jego szerzenie oraz dbałości o dziedzictwo duchowe i materialne, jakie po sobie pozostawił ten patron Polski i wszystkich Polaków.

FORMACJA intelektualna związana jest z pogłębianiem wiary religijnej Braci i środowisk, w których żyją (wymienić tu można objaśnianie katolickiej nauki społecznej, dziejów Kościoła, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, propagowanie poglądów katolickich itd.).

REPREZENTACJA związana jest z przybliżaniem przez laikat duchowieństwu problematyki świeckich i ich poglądów, opinii oraz propozycji, a także z kształtowaniem jedności działania w poczuciu wspólnoty Kościoła.

Bracia winni prezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie pracują i działają. Winni zabierać głos w sprawach, w których Kościołowi hierarchicznemu nie zawsze wypada zabrać głos, jak choćby w rozmaitych sprawach politycznych, społecznych i gospodarczych, wszędzie prezentując katolicką naukę społeczną. Bracia muszą wykazywać się aktywnym życiem religijnym, a także zaangażowaniem w działalności parafialnej lub samorządowej i społecznej.

W naszej Parafii spotkania Koła odbywają się w salce pod plebanią raz w miesiącu – w trzeci wtorek o godzinie 19.20. Podczas nich bracia pogłębiają wiedzę religijną analizując fragmenty Pisma Świętego, Katechizm Kościoła Katolickiego, homilie Papieża, wybrane pozycje literatury religijnej, prasy katolickiej, wykłady związane z katolicką nauką społeczną. Bracia omawiają hasła ogłaszanych przez Episkopat programów duszpasterskich, dzielą się uwagami, refleksjami, wymieniają poglądy i dyskutują. Swą świadomość chrześcijańską pogłębiają też przez udział w rekolekcjach zamkniętych, które corocznie odbywają się przez trzy dni w wyznaczonym Domu Rekolekcyjnym (od 2014 roku w Górce Klasztornej – przedtem najczęściej w Laskowicach). Ponadto korzystają z wielkopostnych rekolekcji parafialnych, a także innych rekolekcji i dni skupienia zalecanych dla wspólnot, do których również należą. Uczestniczą też w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej i wykładach organizowanych przez Księdza Biskupa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Bracia w płaszczach między innymi:

  1. Na forum parafii:
  2. Poza parafią w Bydgoszczy:
  3. Poza Bydgoszczą uczestniczą:
Dumą napawa fakt, że przez aktywność Braci w realizacji statutowych zadań nasze Koło jest rozpoznawalne i doceniane nie tylko w Regionie Bydgoskim.

Asystent Kościelny Diecezji Bydgoskiej (obejmujący Regiony: Bydgoszcz i Krajna):
ks. Jarosław Antkowiak (od 15.09.2011 roku)

Opiekun parafialny (Asystent Kościelny Koła):
ks. Leszek Chudziński (od 1.10.2014 roku)

Członkowie:

1) Jan Nowak od 1.10.1991 roku Prezes Koła
2) Zbigniew Jędrkiewicz od 1.09.1994 roku
3) Adam Sztyma od 1.01.1996 roku członek Zarządu Koła, członek Zarządu Regionu (Skarbnik)
4) Tadeusz Strzelewicz od 1.01.2000 roku
5) Waldemar Żurowski od 1.07.2001 roku członek Zarządu Koła