Towarzystwo Św. Wojciecha

Towarzystwo Świętego Wojciecha

Towarzystwo Św. Wojciecha jest stowarzyszeniem publicznym mężczyzn – katolików posiadającym osobowość prawną i statut. Zostało powołane dekretem ks. Prymasa Józefa Glempa z dnia 20 czerwca 1990 r.

Działa obecnie na obszarze Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej zgodnie z nowym statutem zatwierdzonym 1 września 2012 r. przez ks. abp Józefa Kowalczyka – ówczesnego Metropolitę Gnieźnieńskiego a obecnie Prymasa Seniora. Aktualnie liczy około 330 członków. Tradycjami sięga 1882 r. Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Gniezno. Jednostkami organizacyjnymi są Regiony (jest ich pięć – Bydgoszcz, Gniezno, Kujawy /Inowrocław/, Krajna /Nakło nad Notecią/, Pałuki /Wągrowiec/) i Koła.

Członków Towarzystwa nazywa się Braćmi, którzy dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Nasze Koło Parafialne istnieje od 1 października 1991 r. Skupia Braci – członków zwyczajnych Towarzystwa, o czym świadczy prawo do noszenia stroju – płaszcza z zewnątrz granatowego ze znakiem Towarzystwa a od wewnątrz purpurowego. Do Towarzystwa nie można się zapisać, można zostać do niego zaproszonym.

Zadania Towarzystwa można streścić w triadzie: kult - formacja - reprezentacja.

KULT dotyczy Św. Wojciecha, dbałości o jego szerzenie i dbałości o dziedzictwo duchowe i materialne jakie po sobie pozostawił ten patron Polski i wszystkich Polaków.

FORMACJA intelektualna związana jest z pogłębianiem wiary religijnej Braci i środowisk, w których żyją (wymienić tu można objaśnianie katolickiej nauki społecznej, dziejów Kościoła, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, propagowanie poglądów katolickich itd.).

REPREZENTACJA związana jest z przybliżaniem przez laikat duchowieństwu problematyki świeckich i ich poglądów, opinii oraz propozycji, a także z kształtowaniem jedności działania w poczuciu wspólnoty Kościoła.

Bracia winni prezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie pracują i działają. Winni zabierać głos w sprawach, w których Kościołowi hierarchicznemu nie zawsze wypada zabrać głos, jak choćby w rozmaitych problemach politycznych, społecznych i gospodarczych, wszędzie prezentując katolicką naukę społeczną. Bracia muszą wykazywać się aktywnym życiem religijnym, a także zaangażowaniem w działalności parafialnej lub samorządowej i społecznej.

Spotkania Koła odbywają się w salce pod plebanią raz w miesiącu – w trzeci wtorek o godz. 19:20. Podczas nich Bracia pogłębiają wiedzę religijną analizując fragmenty Pisma Świętego, Katechizm Kościoła Katolickiego, homilie Papieża, wybrane pozycje literatury religijnej, prasy katolickiej, wykłady związane z katolicką nauką społeczną. Bracia omawiają hasła ogłaszanych przez Episkopat programów duszpasterskich, dzielą się uwagami, refleksjami, wymieniają poglądy, dyskutują. Swą świadomość chrześcijańską pogłębiają też przez udział w rekolekcjach zamkniętych, które corocznie odbywają się przez trzy dni w wyznaczonym Domu Rekolekcyjnym (od 2014 r. w Górce Klasztornej – przedtem najczęściej w Laskowicach). Ponadto korzystają z wielkopostnych rekolekcji parafialnych, a także innych rekolekcji i dni skupienia zalecanych dla wspólnot, do których również należą. Uczestniczą też w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej.

Bracia w płaszczach między innymi:

 1. Na forum parafii:
  1. prowadzą w wyznaczone dni:
   • adorację Najświętszego Sakramentu w I piątki miesiąca i podczas Wieczystej Adoracji;
   • modlitwę różańcową.
  2. uczestniczą w Triduum Paschalnym, w procesjach Bożego Ciała, Drodze Krzyżowej ulicami parafii i Mszach Św. okolicznościowych (np. odpustowych, rocznicowych i innych).
 2. Poza parafią w Bydgoszczy:
 3. Poza Bydgoszczą uczestniczą:
Dumą napawa fakt, że przez aktywność Braci w realizacji statutowych zadań nasze Koło jest rozpoznawalne i doceniane nie tylko w Regionie Bydgoskim.

Asystent Kościelny Diecezji Bydgoskiej (obejmujący Regiony: Bydgoszcz i Krajna):
ks. Jarosław Antkowiak (od 15.09.2011 roku)

Opiekun parafialny (Asystent Kościelny Koła):
ks. Leszek Chudziński (od 1.10.2014 roku)

Prezes Parafialnego Koła:
Jan Nowak (od 01.10.1991 r.)

Członek Zarządu Koła:
Waldemar Żurowski (od 15.04.2008 r.)