Towarzystwo Świętego Wojciecha

             Towarzystwo Św. Wojciecha jest stowarzyszeniem publicznym mężczyzn – katolików posiadającym kościelną, a także państwową osobowość prawną i statut. Zostało powołane dekretem ks. Prymasa Józefa Glempa z dnia 20 czerwca 1990 r.  i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Działa obecnie na obszarze Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej zgodnie z nowym statutem zatwierdzonym 20 listopada 2006r. przez ks. abp Henryka Muszyńskiego – ówczesnego Metropolitę Gnieźnieńskiego a obecnie Prymasa Seniora. Aktualnie liczy około 350 członków. Tradycjami sięga 1882 r. Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Gniezno. Jednostkami organizacyjnymi są Regiony (jest ich pięć – Bydgoszcz, Gniezno, Kujawy /Inowrocław/, Krajna /Nakło nad Notecią/, Pałuki /Wągrowiec/) i Koła.

Koło musi liczyć minimum pięciu Braci – jak nazywa się członków Towarzystwa, którzy dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

            Nasze Koło Parafialne istnieje od 1 października 1991 r. Obecnie skupia 8 Braci – członków zwyczajnych towarzystwa, o czym świadczy prawo do noszenia stroju – płaszcza z zewnątrz granatowego ze znakiem Towarzystwa a od wewnątrz purpurowego. Do Towarzystwa nie można się zapisać, można zostać do niego zaproszonym.

            Zadania Towarzystwa można streścić w triadzie: kult – formacja – reprezentacja.

KULT dotyczy Św. Wojciecha, dbałości o jego szerzenie i dbałości o dziedzictwo duchowe i materialne jakie po sobie pozostawił ten patron Polski i wszystkich Polaków.

FORMACJA intelektualna związana jest z pogłębianiem wiary religijnej Braci i środowisk, w których żyją (wymienić tu można objaśnianie katolickiej nauki społecznej, dziejów Kościoła, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, propagowanie poglądów katolickich itd.).

REPREZENTACJA związana jest z przybliżaniem przez laikat duchowieństwu problematyki świeckich i ich poglądów, opinii oraz propozycji, a także z kształtowaniem jedności działania w poczuciu wspólnoty Kościoła.

Bracia winni prezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie pracują i działają. Winni zabierać głos w sprawach, w których Kościołowi hierarchicznemu nie zawsze wypada zabrać głos, jak choćby w rozmaitych problemach politycznych, społecznych i gospodarczych, wszędzie prezentując katolicką naukę społeczną. Bracia muszą wykazywać się aktywnym życiem religijnym, a także zaangażowaniem w działalności parafialnej lub samorządowej i społecznej.

            Spotkania Koła odbywają się w salce pod plebanią raz w miesiącu – w trzeci wtorek o godz. 19.30. Podczas nich bracia pogłębiają wiedzę religijną analizując fragmenty Pisma Świętego, Katechizm Kościoła Katolickiego, homilie Papieża, wybrane pozycje literatury religijnej, prasy katolickiej, wykłady związane z katolicką nauką społeczną. Bracia omawiają hasła ogłaszanych przez Episkopat programów duszpasterskich, dzielą się uwagami, refleksjami, wymieniają poglądy, dyskutują. Swą świadomość chrześcijańską pogłębiają też przez udział w rekolekcjach zamkniętych, które corocznie odbywają się przez trzy dni w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym na Piaskach w Bydgoszczy albo w innym wyznaczonym Domu Rekolekcyjnym, np.:
w Laskowicach, Rościnnie koło Skoków, Górce Klasztornej, Licheniu. Ponadto korzystają
z wielkopostnych rekolekcji parafialnych a także innych rekolekcji i dni skupienia zalecanych dla wspólnot, do których również należą. Uczestniczą też w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej
i Bydgoskich Dniach Społecznych.

            Bracia w płaszczach między innymi:

1)      na forum parafii:

- sprawują oprawę liturgiczną niedzielnej sumy (średnio 5x w roku),

- prowadzą modlitwę różańcową ( średnio 3x w październiku),

- prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu w I piątki miesiąca (1x w roku), w dniach

  Wieczystej Adoracji (2x w roku) i nocą w Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim,

- uczestniczą w Triduum Paschalnym, w procesjach Bożego Ciała i Mszach Św.

  okolicznościowych (np. odpustowych, prymicyjnych, rocznicowych i innych)

2)      poza parafią w Bydgoszczy:

- uczestniczą w okresowych spotkaniach Braci Regionu w różnych parafiach (Msze Św.,Nieszpory Świętowojciechowe, agapa),

- biorą udział w uroczystościach 3 maja (Stary Rynek) i 11 listopada (katedra),

- idą ulicami Bydgoszczy w procesji różańcowej (październik) i drodze krzyżowej (marzec) a także podczas innych uroczystości,

- uczestniczą w Mszach Św. jubileuszowych, odpustowych, okolicznościowych, telewizyjnych i innych

3)      poza Bydgoszczą uczestniczą:

- w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Wojciecha w Gnieźnie,

- w pielgrzymkach do Grobu Św. Wojciecha i innych sanktuariów np. Częstochowy, Kcyni, Pakości, Łagiewnik

 

      Dumą napawa fakt, że przez aktywność Braci w realizacji statutowych zadań nasze Koło jest rozpoznawalne i doceniane nie tylko w Regionie Bydgoskim.

 

Asystent kościelny Diecezji Bydgoskiej (obejmujący Regiony: Bydgoszcz i Krajna):

ks. kan Jan Andrzejczak (od 08.09.2008 r.)

 Opiekun parafialny:

ks. Tomasz Dadek (od 07.08.2007 r.)

 Członkowie:

1) Jan Nowak

od

01.10.1991 r.  

- Prezes Koła    

2) Waldemar Biela

od

01.10.1991 r.

 

3) Zbigniew Jędrkiewicz

od

01.09.1994 r.

 

4) Adam Sztyma

od

01.01.1996 r.

- członek Zarządu Koła, Zarządu Regionu(Skarbnik), Zarządu Głównego (Skarbnik)

5) Tadeusz Strzelewicz

od

01.01.2000 r.

 

6) Waldemar Żurowski

od

01.07.2001 r. 

- członek Zarządu Koła

7) Stanisław Frąckiewicz

od

01.03.2011 r.

- członek Zarządu Regionu