Towarzystwo św. Józefa

Towarzystwo św. Józefa powstało w parafii we wrześniu 1995 r. z inicjatywy ks. kan. Stanisława Woźniaka. Sponsorami byli Julia i Jan Pietrusowie z Buffalo, którzy ufundowali komże z nadrukiem.
Na początku Towarzystwo liczyło 21 aktywnych członków, dziś jest ich 12. Działalność to pomoc kapłanom w niedziele podczas zbierania kolekty, a w czasie Bożego Ciała i Oktawy noszenie baldachimu.
Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. kan. Tomasz Cyl, liderem (od 2005 r.) Tadeusz Strzelewicz, a skarbnikiem Waldemar Żurowski.
Na spotkaniach z ks. kan. Proboszczem, które odbywają się raz w miesiącu, omawiane są bieżące sprawy Kościoła, głoszone katechezy, wspólna modlitwa i błogosławieństwo na koniec.