Międzynarodowy Apostolski Ruch Szensztacki

Grupa Rodzin

 1. W obecnej chwili należą cztery rodziny i jedna osoba do grupy Matek Szensztackich.

 2. Spotykamy się raz w miesiącu ze Siostrą z naszego ruchu, nie raz jest ksiądz z naszej parafii oraz uczestniczymy w tym dniu we Mszy Świętej. Najczęściej w czwarty poniedziałek miesiąca lub w inny poniedziałek ale to bardzo rzadko. Kilka  razy do roku spotykamy się przy Sanktuarium na Piaskach.

 3. Mamy dni skupienia przy Sanktuarium, spotkania formacyjne co miesiąc, kawiarenka dialogowa. Każda rodzina zawiera Przymierze z Matką Boską w sanktuarium na Mszy św. i ma poświęcone Sanktuarium Domowe.

Zaleca się rodzinom uczestniczyć co jakiś czas w rekolekcjach rodzinnych oraz w czuwaniach przy Sanktuarium przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i innymi ważnymi świętami kościelnymi.

 4. Zadanie apostolskie: poprzez pracę nad sobą poprzez samowychowanie kształtować nas samych i nasze rodziny na wiernych gorliwych świadków Chrystusa i Maryi dla odnowienia współczesnego świata.

Rodzina kształtowana na wzór ,,Najświętszej Rodziny z Nazaretu”.

 5. W parafii angażujemy się we Mszy Świętej na sumie w niedzielę oraz różańcu, drodze krzyżowej i Adoracji pierwszo-piątkowej. Należymy do Akcji Katolickiej, pomagamy w parafialnej Caritas, pomagamy Ojcu Darkowi na Misji w Madagaskarze. Mężowie należą do wspólnoty św. Józefa.

 

Roman i Barbara Matthews