Schola dziecięca ALLEGRIA

 Schola istnieje w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej od roku 2000. Przez pierwsze lata prowadziły ją Siostry Nazaretanki, wspomagane różnymi osobami grającymi na instrumentach, a następnie Państwo Katarzyna i Tomasz. Od roku szkolnego 2011/2012 stery scholki przejęła Paulina - wieloletnia uczestniczka, którą wspomaga kilkoro przyjaciół. Opiekę duchową sprawuje s. Faustyna Radzik SSpS.

 Obecnie na próby uczęszcza około 30 dziewcząt, w wieku od 6 do 15 lat. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, w czwartki o godzinie 17.30 oraz w niedziele o 10.45, w salce pod plebanią. Poza modlitwą śpiewem, praktykujemy również wspólne gry i zabawy.

 Staramy się angażować w życie parafii, nie tylko śpiewając na Mszach Świętych niedzielnych o godzinie 11.30, lecz również animując czuwania i nabożeństwa. W miarę możliwości, reprezentujemy parafię w innych miejscach, uczestnicząc np. w przeglądach lub spotkaniach osób niepełnosprawnych.

 Dążymy do tego, aby nasze spotkania nie były jedynie zwykłymi próbami śpiewu, ale także kształtowały w uczestniczkach postawę żywej wiary, uczyły je współpracy i wychowywały do służby drugiemu człowiekowi.