SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


Okazja do Spowiedzi św.:

- w niedzielę - kwadrans przed każdą Mszą św.

 

- w dni powszednie – przed każdą Mszą św., czyli o godzinie 6.45, 8.15 i 18.10

 

- w 1. piątki miesiąca dodatkowo od godziny 17.30


 

       

Rachunek sumienia

I Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.

§  Czy wierzysz, że Pan Bóg kocha Cię ponad wszystko i kształtujesz swoje życie zgodnie z Jego wolą?

§  Czy wierzysz, że Pan Bóg obdarza Cię swoją łaską, czy raczej wierzysz w dobrą i złą energię (np. feng shui)?

§  Czy oddajesz cześć boską ludziom?

§  Czy dosłownie stawiasz ponad Pana Boga np. swoje dziecko, żonę, męża, dziewczynę, chłopaka?

§  Czy zaniedbujesz możliwość intelektualnego poznawania wiary?

§  Czy wierzysz w magię, wróżby (np. karty tarota), zabobony, przesądy (np. 13. w piątek, witanie się przez próg, odpukiwanie w niemalowane, czarny kot)? Czy czytasz horoskopy? Czy chodzisz do wróżki?

§  Czy masz w domu figurki, obrazy bożków (np. Budda, bóstwa egipskie, maski afrykańskie)?

§  Czy masz w domu lub nosisz przedmioty, w których upatrujesz źródło szczęścia, powodzenia, ochrony (np. pierścień atlantów, kamienie, bransolety, słoniki),

§  Czy nosisz tatuaż, który jest wyrazem wiary w moc czegoś/kogoś innego niż Pan Bóg?

§  Czy w zawiniony sposób sprzeciwiasz się oczywistym prawdom wiary?

§  Czy czuwasz nad lekturą Twoich dzieci i wnuków, żeby nie wchodziły w świat magii (np. Harry Potter, bajki oparte na New Age)?

§  Czy oddajesz cześć bożkom przez medytacje wschodnie (np. joga)?

§  Czy bierzesz udział w wywoływaniu duchów?

§  Czy korzystasz z bioenergoterapii i homeopatii?

§  Czy odrzucasz Boga przez długotrwałe unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu śmiertelnym?

§  Czy masz czas na codzienną modlitwę? Jak ta modlitwa wygląda?

§  Czy czytasz Pismo św.?

§  Czy modlisz się bezmyślnie i w pośpiechu?

§  Czy otaczasz się ludźmi, którzy pomagają ci zbliżać się do Pana Boga, czy wręcz odwrotnie, takimi, którzy odciągają od Niego?

§  Czy umiesz przyznać się do wiary i przeciwstawić złu tam, gdzie je dostrzegasz?

 

II Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

§  Czy bez namysłu używasz imion świętych (Pana Boga, Maryi, świętych Pańskich)?

§  Czy opowiadasz lub śmiejesz się z żartów, które ośmieszają Pana Boga, Kościół, wiarę?

§  Czy używasz rzeczy poświęconych niezgodnie z ich przeznaczeniem?

§  Czy używasz zaklęć, wierząc w ich spełnienie?

§  Czy dopuszczasz się kłamstwa, mówiąc np.: „Jak Boga kocham”?

§  Czy odrzucasz wolę Bożą wyrażoną w przykazaniach i nauce Kościoła (np. przez mówienie: "dla mnie to nie jest grzechem")?

 

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

§  Czy w niedzielę i święta uczestniczysz zawsze we Mszy Świętej? Jeśli nie, to dlaczego?

§  Czy lekceważysz Mszę św., będąc na niej, ale poza kościołem, nie widząc, co się dzieje przy ołtarzu?

§  Czy uważnie i z wiarą słuchasz Słowa Bożego?

§  Czy idąc do kościoła, ubierasz się w strój godny tego miejsca?

§  Czy w dni święte wykonujesz prace niekonieczne (sprzątanie, zakupy, praca zawodowa)?

§  Czy namawiasz lub zmuszasz kogoś do niedzielnej pracy?

§  Czy w dni święte znajdujesz sobie zajęcia, których wykonywanie może być złym przykładem lub nawet zgorszeniem?

§  Czy starasz się ubogacić niedzielę czytaniem Pisma św., dobrych książek, oglądaniem dobrych programów w telewizji lub ciekawymi spotkaniami?

§  Czy powstrzymujesz się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Wielkiego Postu?

§  Czy przeżywasz niedzielę z rodziną?

§  Czy wypoczywasz w niedzielę?

 

IV Czcij ojca swego i matkę swoją.

§  Czy kochasz swoich rodziców? Na czym to polega? Czy im pomagasz, czy troszczysz się o nich, jeżeli są w starszym wieku?

§  Czy wspomagasz rodziców materialnie, jeżeli należą do ludzi potrzebujących?

§  Czy okazujesz szacunek rodzicom? Jak się do nich zwracasz? Jak z nimi rozmawiasz? Co o nich myślisz? Co o nich mówisz do innych?

§  Czy jesteś posłuszny rodzicom? Czy korzystasz z ich rad, jeżeli jesteś dorosły? Czy pielęgnujesz w sobie dobro, które wyniosłeś z domu rodzinnego?

§  Czy modlisz się w intencji rodziców? Czy zamawiasz Msze św. za zmarłych rodziców?

§  Czy pielęgnujesz tradycje rodzinne i dbasz o jedność całej rodziny?

§  Czy dbasz o swoje dzieci? Czy wymagasz od nich z miłością zgodnie z ich wiekiem i możliwościami? Czy nie pozwalasz im na wszystko?

§  Czy troszczysz się o ich wiarę? Na czym ta troska polega?

§  Czy jako rodzic swoim postępowaniem dajesz dzieciom dobry przykład?

§  Jak traktujesz swoją żonę/swojego męża? Czy okazujesz miłość przez pomoc, współodpowiedzialność za dom i rodzinę? Czy szanujesz żonę/męża w myśli, słowie i uczynku?

§  Czy kochasz Ojczyznę i pielęgnujesz jej tradycje, poznajesz historię, kulturę?

§  Czy pielęgnujesz piękno polskiej mowy?

§  Czy bierzesz udział w wyborach i odpowiedzialnie głosujesz na ludzi, którzy szanują życie od poczęcia do naturalnej śmierci oraz chcą, by Ojczyzna rozwijała się w oparciu o korzenie, z których wyrosła?

 

V Nie zabijaj

§  Czy w jakikolwiek sposób pozbawiłeś kogoś życia?

§  Czy namawiałeś, zmuszałeś lub zachęcałeś kogoś do aborcji?

§  Czy kogoś uderzyłeś?

§  Czy zażywasz narkotyki?

§  Czy pijesz nieumiarkowanie alkohol, palisz papierosy?

§  Czy niepotrzebnie zażywasz lekarstwa?

§  Czy tak dbasz o swoje ciało, że ściągasz na siebie niebezpieczeństwo choroby, np. anoreksji?

§  Czy grzeszysz brakiem umiaru w jedzeniu i piciu? Czy nie stosujesz diet wegetariańskich czy wegańskich wynikających z religii wschodnich wierzących w reinkarnację?

§  Czy jesteś winny czyjejś choroby lub kalectwa?

§  Czy dręczyłeś zwierzęta? Czy szanujesz przyrodę?

§  Czy człowiek jest dla ciebie ważniejszy od zwierząt?

 

VI Nie cudzołóż

§  Czy zatrzymywałeś nieczyste myśli w swojej wyobraźni? Czy je prowokowałeś?

§  Czy oglądałeś filmy lub zdjęcia pornograficzne?

§  Czy czyniłeś samogwałt?

§  Czy z nieczystych pobudek dotykałeś cudzego ciała?

§  Czy podglądałeś cudzą nagość?

§  Czy współżyłeś seksualnie, nie mając do tego sakramentalnego prawa?

§  Czy we współżyciu używałeś środków antykoncepcyjnych?

§  Czy we współżyciu dopuszczałeś się aktów niezgodnych z naturą i godnością człowieka?

§  Czy dopuszczałeś się aktów homoseksualnych?

§  Czy nie przyjąwszy sakramentu małżeństwa, żyjesz tak, jakbyś był żoną lub mężem?

 

VII Nie kradnij

§  Czy uczciwie pracujesz?

§  Czy posiadane przez ciebie pieniądze i przedmioty uzyskałeś sprawiedliwie?

§  Czy ukradłeś cudzą własność: prywatną, społeczną lub państwową?

§  Czy uzyskiwałeś cudzą własność i przekazywałeś ją dalej jako swoje dzieło?

§  Czy oddajesz pożyczone książki, pieniądze?

§  Czy zniszczyłeś cudzą własność w bloku, w pracy, w szkole, w parku…?

§  Czy ściągałeś z Internetu cudzy materiał, np. utwory muzyczne, i nie mając do tego prawa, sprzedawałeś je?

§  Czy płacisz podatki?

§  Czy kupiłeś przedmioty, wiedząc, że pochodzą z kradzieży?

§  Czy korzystałeś z komunikacji, nie płacąc za bilet?

§  Czy w sposób roztropny dzielisz się swoją własnością z potrzebującymi?

 

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

§  Czy pytany o sprawę ważną i konieczną kłamałeś?

§  Czy namawiałeś kogoś, by kłamał?

§  Czy dopuszczałeś się krzywoprzysięstwa?

§  Czy wypowiadałeś o kimś oszczerstwa, czyli przypisywałeś złe uczynki osobie, która w ogóle tego nie zrobiła?

§  Czy usłyszane plotki rozgłaszałeś jako prawdę?

§  Czy zrobiłeś komuś krzywdę, zatajając prawdę, która była na jego korzyść?

§  Czy robiąc interesy, zakupy, dopuszczałeś się niedomówień, kłamstw, matactw, by niesprawiedliwie osiągnąć korzyść?

§  Czy dobrowolnie podpisywałeś dokumenty, w których nie było prawdy?

§  Czy dotrzymujesz obietnic?

§  Czy w życiu nie zachowujesz się w sposób obłudny, dwulicowy?

§  Czy potrafisz uznać własne błędy i doceniać zalety innych?

§  Czy komuś złorzeczyłeś?

 

IX Nie pożądaj żony bliźniego swego.

§  Czy pamiętasz, że współżycie seksualne poza małżeństwem jest grzechem ciężkim, godzącym w świętość małżeństwa i godność osoby ludzkiej?

§  Czy stwarzałeś dwuznaczne sytuacje, by doprowadzić do zbliżenia seksualnego lub innych doznań z tej dziedziny?

§  Czy słowami, ubiorem lub stylem postępowania prowokowałeś do grzechu?

§  Czy zazdrościłeś?

§  Czy w sercu przechowywałeś zawiść, czyli radość z cudzego nieszczęścia czy niepowodzenia?

 

X Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

§  Czy w relacjach z ludźmi liczą się dla ciebie tylko korzyści materialne?

§  Czy byłeś dla ludzi miły i serdeczny, by w ten sposób coś materialnego zyskać?

§  Czy kogoś szantażowałeś?

§  Czy pomagałeś biednym i potrzebującym, wiedząc, że nie są oszustami?

§  Czy pożyczałeś różne przedmioty z zamiarem ich posiadania?

§  Czy miałeś próżne pragnienia?

§  Czy stan posiadania innych nie rodzi w tobie uczucia nienawiści, nieżyczliwości i czy nie prowadzi do podejrzeń, obmowy?

§  Czy umiesz się cieszyć i dziękować Panu Bogu za to, co posiadasz?

§  Czy twoje życie jest poukładane wg właściwej hierarchii wartości (czy sprawy materialne nie zasłaniają tego, co prowadzi do Pana Boga i ludzi)?