Ruch Światło-Życie w parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy

 Ruch Światło-Życie, inaczej Oaza, to ruch posoborowej odnowy Kościoła. Zrzesza ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów i osoby konsekrowane, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

 W latach 2008-2010 zostały podjęte próby utworzenia Oazy w naszej Parafii, najpierw grup młodzieżowych, następnie grupy Dzieci Bożych. Po dwuletniej przerwie udało się utworzyć dwie grupy: jedną młodzieżową, złożoną z gimnazjalistów i drugą dziecięcą, złożoną z uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Naszym duchowym opiekunem jest ks. Tomasz Dadek.

 Obie grupy spotykają się co tydzień, w niedzielę, o godz. 17:00, aby we wspólnocie modlić się, rozważać słowa Pisma Świętego i rozwijać swoją wiarę. Często kończymy spotkania grą, zabawą lub pogadanką – wówczas obie grupy biorą w tym udział. Ta ciągła formacja jest jednak tylko dopełnieniem letnich rekolekcji oazowych odpowiedniego stopnia, w których część z nas już brała udział (uczestniczenie w formacji ciągłej nie jest warunkiem przyjęcia na letnie rekolekcje).

 W przyszłości pragniemy bardziej zaangażować się w życie parafii - służbą podczas Mszy Świętej, animowaniem czuwań i nabożeństw oraz innymi inicjatywami parafialnymi.