Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

1. Przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji.

2. Przygotowanie bliższe - katecheza przedmałżeńska.

3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna - odbywa się po zgłoszenie w Biurze Parafialnym zapowiedzi przedślubnych (obejmuje rozmowę z kapłanem i konsultację z zakresu Poradnictwa Rodzinnego).

Miejsce zawarcia małżeństwa:

Według Prawa Kanonicznego miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ślub może być zawarty w innej parafii, po uprzedniej zgodzie proboszcza miejsca narzeczonej, bądź narzeczonego.

Narzeczeni powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym parafii, w której pragną zawrzeć małżeństwo, żeby odpowiednio wcześniej zarezerwować termin ślubu, a następnie trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości ślubnej i umówić się na spotkanie w celu dopełnienia formalności związanych z sakramentem oraz przedłożyć następujące dokumenty:

- metrykę chrztu św. z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku świadectwo bierzmowania. Metryka chrztu św. ważna jest 6 miesiące od daty jej wystawienia,

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, albo świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii (oryginał i kopia),

- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej ,

- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkortaowego,

- dowód osobisty (oryginał i kopia),

- dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres)

W sprawie oprawy muzycznej ślubu prosimy kontaktować się parafialnym organistą p. Januszem Sierszulskim (tel. kom. 513101091).