Telefony i adresy mailowe kontaktowe parafii

Biuro parafialne

52 5524464
fax. 52 5524475
jadwiga.bydgoszcz@gmail.com

Ks. Proboszcz Tomasz Cyl 52 5524466
Ks. Łukasz Kucharski 52 5524460
Ks. Łukasz Krzewiński 52 5524461
Ks. dr Mateusz Nowak 52 5524462
Ks. Leszek Chudziński 52 5524463
Ks. dr Sylwester Warzyński 52 5524465
Organista  Janusz Sierszulski kom. 513101091
Administrator strony adm.jadwiga.bydgoszcz@gmail.com
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
NIP:  953-18-46-823  REGON: 
040091804
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 7

Konto: 
BNP Paribas  07 1600 1185 0004 0801 7713 1001