Telefony i adresy mailowe kontaktowe parafii

Biuro parafialne

52/5524464
fax. 52/5524475
jadwiga.bydgoszcz@gmail.com

Ks. Proboszcz Tomasz Cyl 52/5524466
Ks. Przemysław Komasiński 52/5524460
Ks. Andrzej Bartkowski 52/5524461
Ks. Marcin Szuster 52/5524462
Ks. Leszek Chudziński 52/5524463
kom.
737834437
ks. dr Sylwester Warzyński 52/5524465
Organista  Janusz Sierszulski kom. 513101091
Administrator strony adm.jadwiga.bydgoszcz@gmail.com
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
NIP:  953-18-46-823  REGON: 
040091804
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 7

Konto: 
BGŻ BNP Paribas  07 1600 1185 0004 0801 7713 1001