Odwiedziny duszpasterskie A.D. 2019

Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godzinie 16.00,

a w sobotę o godzinie 14.00.

W tym roku kolęda w porządku od mieszkań początkowych do końcowych.

27 grudnia 2018 – czwartek

Tucholska

15

1-35

ks. Proboszcz

Tucholska

13

1-30

ks. Marcin

Tucholska

13

31-60

dk. Igor

Tucholska

11

1-35

ks. Andrzej

Tucholska

11

36-72

ks. Przemysław

28 grudnia 2018 - piątek

Tucholska

15

36-71

ks. Proboszcz

Tucholska

9

1-35

ks. Marcin

Tucholska

9

36-72

ks. Przemysław

Tucholska

7

1-30

ks. Andrzej

Tucholska

7

31-60

dk. Igor

29 grudnia 2018 - sobota

Ujejskiego

11

1-35

ks. Proboszcz

Tucholska

5

1-35

ks. Andrzej

Tucholska

5

36-72

ks. Marcin

Tucholska

3

1-35

ks. Przemysław

Tucholska

3

36-72

dk. Igor

2 stycznia 2019 - środa

Ujejskiego

11

36-70

ks. Proboszcz

Karpacka

domki

33-49

ks. Marcin

Karpacka

31a

1-49

Karpacka

domki

4-29

dk. Igor

Tucholska

domki

 

ks. Andrzej

Karpacka

26

1-20

Karpacka

39

1-35

ks. Przemysław

3 stycznia 2019 - czwartek

Ujejskiego

11a

1-40

ks. Proboszcz

Karpacka

39

36-70

ks. Marcin

Karpacka

39a

1-35

ks. Andrzej

Karpacka

39a

36-70

ks. Przemysław

4 stycznia 2019 - piątek

Beskidzka

1

1-30

ks. Proboszcz

Karpacka

39a

71-93

ks. Andrzej

Karpacka

39a

94-128

ks. Przemysław

Karpacka

39b

1-35

ks. Marcin

5 stycznia 2019 - sobota

Beskidzka

1

31-60

ks. Proboszcz

Karpacka

39b

36-70

ks. Andrzej

Karpacka

43a

1-48

ks. Przemysław

Karpacka

43b

1-54

ks. Marcin

Biziela

20

71-105

ks. Krzysztof

Biziela

20

141-175

7 stycznia 2019 - poniedziałek

Karpacka

39c

1-31

ks. Przemysław

Karpacka

39c

32-62

ks. Proboszcz

Karpacka

43c

1-58

ks. Andrzej

Karpacka

45a

1-27

ks. Marcin

Karpacka

45b

1-31

8 stycznia 2019 - wtorek

Beskidzka

2

1-26

ks. Proboszcz

Karpacka

39c

63-96a

ks. Andrzej

Karpacka

39c

97-130

ks. Przemysław

Karpacka

39c

131-174

dk. Igor

Słowiańska

21

1-62

ks. Marcin

9 stycznia 2019 - środa

Beskidzka

2

27-66

ks. Proboszcz

Słowiańska

19

1-52

ks. Marcin

Słowiańska

17

1-35

ks. Przemysław

Słowiańska

17

36-60

ks. Andrzej

10 stycznia 2019 - czwartek

Beskidzka

12

1-35

ks. Proboszcz

Słowiańska

16

1-35

ks. Marcin

Słowiańska

16

36-70a

ks. Przemysław

Słowiańska

16

71-105

ks. Andrzej

11 stycznia 2019 - piątek

Beskidzka

12

36-70

ks. Proboszcz

Słowiańska

23

1-35a

ks. Przemysław

Słowiańska

23

36-70

ks. Andrzej

Wojska Polskiego

domki

11-13

ks. Marcin

Słowiańska

23

71-105

Słowiańska

23

106-140

dk. Igor

12 stycznia 2019 - sobota

Beskidzka

4

1-36

ks. Proboszcz

domki

5-10a

Kujawska

109

 

dk. Igor

Ujejskiego

domki

2-80a i 67

Ujejskiego

domki

5-55

ks. Marcin

Serbska, Chorwacka, Bułgarska, Polna

domki

 

ks. Andrzej

Biziela

21

1-20

ks. Przemysław

14 stycznia 2019 - poniedziałek

Beskidzka

8

1-47

ks. Proboszcz

Biziela

24

1-46

ks. Marcin

Biziela

24

47-92

ks. Andrzej

15 stycznia 2019 - wtorek

Ujejskiego

29

1-35

ks. Proboszcz

Biziela

23

1-20

ks. Andrzej

Biziela

20

1-70

ks. Marcin

Biziela

20

106-140

dk. Igor

16 stycznia 2019 - środa

Ujejskiego

29

36-70

ks. Proboszcz

Biziela

20

176-210

ks. Andrzej

Biziela

16

1-59

ks. Marcin

17 stycznia 2019 - czwartek

Karpacka

56

47-69

ks. Proboszcz

Biziela

22

1-35

ks. Marcin

Biziela

15

1-20

ks. Andrzej

Skotnickiego

11

1-19

18 stycznia 2019 - piątek

Karpacka

56

1-23a

dk. Igor

Karpacka

56

24-46a

ks. Marcin

Karpacka

56

70-92

ks. Proboszcz

Biziela

22

36-70

ks. Andrzej

19 stycznia 2019 - sobota

Sokola

3

1-74

ks. Proboszcz

Słowiańska

domki

dk. Igor

Bośniacka, Skotnickiego, Biziela

domki

ks. Marcin

Czeska, Morawska, Bałkańska

domki

ks. Andrzej

21 stycznia 2019 - poniedziałek

Chorwacka

14

1-35

ks. Proboszcz

Bałkańska

9

1-35

ks. Andrzej

Bałkańska

9

36-70

ks. Przemysław

22 stycznia 2019 - wtorek

Chorwacka

14

36-71

ks. Proboszcz

Bałkańska

9

71-105

ks. Przemysław

Bałkańska

9

106-140

ks. Andrzej

Bałkańska

6

1-35

dk. Igor

23 stycznia 2019 - środa

Chorwacka

26

1-35

ks. Proboszcz

Bałkańska

6

36-71

ks. Andrzej

Bałkańska

4

1-35

ks. Przemysław

24 stycznia 2019 - czwartek

Chorwacka

26

36-70a

ks. Proboszcz

Bałkańska

4

36-70

ks. Andrzej

Czeska

11

1-35

ks. Przemysław

25 stycznia 2019 - piątek

Chorwacka

26

71-105

ks. Proboszcz

Czeska

11

36-71

ks. Andrzej

Czeska

4

1-35

ks. Przemysław

Czeska

4

36-72

dk. Igor

26 stycznia 2019 - sobota

Chorwacka

26

106-141

ks. Proboszcz

Górzysta

domki

 

ks. Andrzej

Ujejskiego

50

1-28

Czeska

2

1-35

ks. Przemysław

Czeska

2

36-71

dk. Igor

28 stycznia 2019 - poniedziałek

Serbska

1

1-35

ks. Proboszcz

Ujejskiego

63

1-35

ks. Przemysław

Ujejskiego

63

36-71

ks. Marcin

Ujejskiego

65

1-35

ks. Andrzej

29 stycznia 2019 - wtorek

Serbska

1

36-70a

ks. Proboszcz

Ujejskiego

65

36-71

ks. Marcin

Ujejskiego

59

1-35

ks. Przemysław

Ujejskiego

59

36-71

ks. Andrzej

Ujejskiego

64

1-35

dk. Igor

30 stycznia 2019 - środa

Serbska

1

71-99

ks. Proboszcz

Ujejskiego

64

36-70

ks. Przemysław

Ujejskiego

64

71-105

ks. Andrzej

Ujejskiego

64

106-140

ks. Marcin

31 stycznia 2019 - czwartek

Serbska

1

100-130

ks. Proboszcz

Ujejskiego

48

1-35

ks. Krzysztof

Ujejskiego

48

36-71

ks. Marcin

Ujejskiego

52

1-35

ks. Przemysław

Ujejskiego

52

36-72

ks. Andrzej

1 lutego 2019 - piątek

Polna

11

1-35

ks. Proboszcz

Polna

11

36-72

ks. Przemysław

Wojska Polskiego

3

1-30

ks. Andrzej

Wojska Polskiego

3a

1-40

ks. Marcin

Wojska Polskiego

domki

2-4

dk. Igor

Wojska Polskiego

3a

41-80

Wojska Polskiego

5

1-35

ks. Krzysztof

Kolęda dodatkowa

 

Niech spotkanie naszych wiernych z duszpasterzami będzie okazją
do wspólnej modlitwy i życzliwej rozmowy.

 

Zróbmy wszystko, żeby jako znak swojej wiary przyjąć przychodzącego do nas kapłana.

 

Komu nie pasuje wyznaczony termin może się umówić na inny.

 

Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów z religii.

 

Niech te spotkania będą świętem naszych rodzin.