Katechezy rok
2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 


 

Rok 2018

Katecheza nr 30/2018  Skutki sakramentu namaszczenia chorych


Katecheza nr 29/2018  Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych


Katecheza nr 28/2018  Ustanowienie i istota sakramentu chorych


Katecheza nr 27/2018  Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania


Katecheza nr 26/2018  Nauka Kościoła o odpustach


Katecheza nr 25/2018  Skutki sakramentu pokuty i pojednania


Katecheza nr 24/2018  Szafarz sakramentu pokuty i pojednania


Katecheza nr 23/2018  Zadośćuczynienie za grzechy


Katecheza nr 22/2018  Wyznanie grzechów


Katecheza nr 21/2018  Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy


Katecheza nr 20/2018  Rachunek sumienia


Katecheza nr 19/2018  Sakrament pokuty i pojednania


Katecheza nr 18/2018  Konieczność ciągłego nawracania się chrześcijan


Katecheza nr 17/2018  Nawrócenie serca, czyli pokuta wewnętrzna


Katecheza nr 16/2018  Kult Eucharystii poza Mszą świętą


Katecheza nr 15/2018  Eucharystia, jako zadatek życia wiecznego


Katecheza nr 14/2018  Eucharystia, jako Uczta Paschalna istota i owoce Komunii Eucharystycznej


Katecheza nr 13/2018  Obecność Chrystusa w Eucharystii


Katecheza nr 12/2018  Liturgiczna celebracja Eucharystii


Katecheza nr 11/2018  Znaki chleba i wina


Katecheza nr 10/2018  Ustanowienie Eucharystii


Katecheza nr 09/2018  Nazwy sakramentu Eucharystii


Katecheza nr 08/2018  Kandydaci do Bierzmowania i szafarz sakramentu


Katecheza nr 07/2018  Skutki Bierzmowania


Katecheza nr 06/2018  Bierzmowanie – znaki, obrzędy, celebracja


Katecheza nr 05/2018  Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania


Katecheza nr 04/2018  Łaska sakramentu chrztu św.


Katecheza nr 03/2018  Konieczność Chrztu do zbawienia


Katecheza nr 02/2018  Kto może przyjąć Chrzest św. i kto może chrzcić?


Katecheza nr 01/2018  Celebracja Chrztu świętego

 

 

 

Rok 2017

 

Katecheza nr 27/2017  Sakrament Chrztu św. – nazwy, zapowiedź, ustanowienie


Katecheza nr 26/2017  Cele i skutki sakramentów


Katecheza nr 25/2017  Co to są sakramenty?


Katecheza nr 24/2017  Tradycje liturgiczne


Katecheza nr 23/2017  Liturgia i kultura


Katecheza nr 22/2017  Liturgia godzin


Katecheza nr 21/2017  Wnętrze świątyni jako miejsce sprawowania liturgii


Katecheza nr 20/2017  Rok liturgiczny


Katecheza nr 19/2017  Święte obrazy


Katecheza nr 18/2017  Śpiew i muzyka w liturgii


Katecheza nr 17/2017  Znaki i symbole w liturgii


Katecheza nr 16/2017  Kto celebruje liturgię?


Katecheza nr 15/2017  Liturgia dziełem Trójcy Świętej


Katecheza nr 14/2017  Celebracja misterium chrześcijańskiego - Co to jest liturgia?


Katecheza nr 13/2017   Amen


Katecheza nr 12/2017   Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi


Katecheza nr 11/2017   Paruzja


Katecheza nr 10/2017   Piekło


Katecheza nr 9/2017   Czyściec


Katecheza nr 8/2017   Niebo


Katecheza nr 7/2017   Sąd szczegółowy


Katecheza nr 6/2017   Śmierć w Chrystusie


Katecheza nr 5/2017   Zmartwychwstanie z Chrystusem


Katecheza nr 4/2017   Świętych obcowanie - komunia świętych


Katecheza nr 3/2017   Kościół a religie niechrześcijańskie


Katecheza nr 2/2017   Kościół a judaizm


Katecheza nr 1/2017   Kapłaństwo wspólne


 

Rok 2016

 


Katecheza nr 36/2016   Charyzmaty w Kościele


Katecheza nr 35/2016   Kościół jest konieczny do zbawienia


Katecheza nr 34/2016   Maryja - pierwowzór i ikona Kościoła


Katecheza nr 33/2016   Wierni świeccy


Katecheza nr 32/2016   Kapłaństwo posługi


Katecheza nr 31/2016   Papież następca św. Piotra


Katecheza nr 30/2016   Prymat Piotrowy


Katecheza nr 29/2016   „Bądźcie świadkami miłosierdzia” – Dzień Papieski


Katecheza nr 28/2016   Biskup


Katecheza nr 27/2016   Początek Kościoła


Katecheza nr 26/2016   Lud Boży


Katecheza nr 25/2016   Symbole Ducha Świętego


Katecheza nr 24/2016   Zesłanie Ducha Świętego


Katecheza nr 23/2016   Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa


Katecheza nr 22/2016    Ukazywanie się Zmartwychwstałego Jezusa


Katecheza nr 21/2016    Pusty grób Jezusa


Katecheza nr 20/2016    Zmartwychwstanie Chrystusa


Katecheza nr 19/2016    Znaki czasu


Katecheza nr 18/2016    Uświęcanie świata


Katecheza nr 17/2016    Zstąpienie do piekieł


Katecheza nr 16/2016    Chrystus ofiarował siebie za nasze grzechy


Katecheza nr 15/2016    Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia


Katecheza nr 14/2016    Proces Pana Jezusa


Katecheza nr 13/2016    Agonia w Getsemani


Katecheza nr 12/2016    Jezus a Izrael


Katecheza nr 11/2016    Przemienienie Pańskie


Katecheza nr 10/2016    Cuda Jezusa


Katecheza nr 9/2016    Klucze Królestwa


Katecheza nr 8/2016    Królestwo Boże


Katecheza nr 7/2016    Kuszenie Jezusa


Katecheza nr 6/2016    Chrzest Jezusa


Katecheza nr 5/2016    Dlaczego Słowo stało się Ciałem


Katecheza nr 4/2016    Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek


Katecheza nr 3/2016     Pan


Katecheza nr 2/2016     ChrystusKatecheza nr 1/2016     Imię Jezus