Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 30.10.2016r.

 

Kapłaństwo posługi

 

·       Spośród uczestników kapłaństwa powszechnego sam Bóg wybiera i powołuje niektórych do kapłaństwa służebnego.

·       Z ustanowienia Chrystusa przez włożenie rąk w sakramencie święceń kapłani są w sposób szczególny włączeni do posługi Ludowi Bożemu.

·       Z naturą sakramentalną posługi kapłańskiej jest wewnętrznie związany jej charakter służebny. Kapłani są rzeczywiście „sługami Chrystusa” (Rz 1,1) na obraz Tego, który dobrowolnie przyjął „postać sługi” (Flp 2,7).

·       Do natury sakramentalnej posługi kapłańskiej należy także jej charakter kolegialny (wspólnotowy). Widać to na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych i razem posłanych przez Chrystusa. Ich jedność służy wspólnocie wszystkich wiernych.

·       Sakramentalna posługa kapłańska posiada również charakter osobowy. Chrystus wzywa powołanych słowami: „Ty pójdź za Mną” (J 21, 22), aby każdy z nich był świadkiem jako konkretna osoba, ponosząca indywidualną odpowiedzialność przed Tym, który go posyła.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO