Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 23.10.2016r.

 

Papież – następca św. Piotra

 

·       Syn Boży, Jezus Chrystus zakładając Kościół pragnął, aby on trwał aż do końca czasów. To On wybrał dwunastu nazwanych Apostołami, którzy byli zaczątkiem Nowego Izraela i początkiem świętej hierarchii, razem wybrani i razem posłani, aby służyć braterskiej wspólnocie wszystkich wiernych.

·        Chrystus ustanawiając Dwunastu nadał im formę kolegium czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra.

·       Papież – Biskup Rzymu i następca świętego Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO