Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 25.09.2016 roku

 

Początek Kościoła

 

·       Powstawanie Kościoła jest długotrwałym procesem, w którym uczestniczyły wszystkie Osoby Boskie.

·       Prapoczątek Kościoła sięga chwili, kiedy nie istniał jeszcze ani człowiek, ani świat. Jak naucza Katechizm, przyczyny powstania Kościoła należy szukać w odwiecznej woli Boga, który chciał, by ludzie osiągali zbawienie nie pojedynczo, lecz we wspólnocie.

·       Kluczowym wydarzeniem w procesie powstawania Kościoła było ofiarowanie się Jezusa dla naszego zbawienia, uprzedzone w ustanowieniu Eucharystii, a zrealizowane na krzyżu.

·       Znakiem początku i wzrastania Kościoła - Oblubienicy Chrystusa jest wypływająca z boku Zbawiciela krew i woda.

·       Ludzkie zdolności członków Kościoła to za mało, by skutecznie głosić Dobrą Nowinę. Dlatego też Duch Święty wciąż udziela Kościołowi darów, dzięki którym Ewangelia może być głoszona na całym świecie.

·       Działalność Kościoła na ziemi zakończy się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO