Katecheza dla dorosłych 2017.12.03

Cele i skutki sakramentów

Św. Tomasz z Akwinu napisał, że „sakrament jest znakiem, który przypomina to, co było wcześniej, a mianowicie mękę Chrystusa; który uwidacznia to, co dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę; jest znakiem profetycznym, to znaczy zapowiadającym przyszłą chwałę" (por. KKK 1130). Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że „celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu”. Celem sakramentów jako znaków jest również pouczanie człowieka. Za pomocą słów i rzeczy dają one również człowiekowi wzrost wiary, umacniają ją i wyrażają. Dla wierzących sakramenty są konieczne do zbawienia.