Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 18.09.2016 roku

 

Lud Boży

 

·       Kościół został utworzony i uporządkowany na tym świecie jako Lud Boży, społeczność wierzących w Chrystusa, w której z ustanowienia Bożego obowiązuje ustrój hierarchiczny.

·        Lud Boży kierowany jest przez następcę św. Piotra i biskupów pozostających z nim w łączności.

·       Wierni, czyli członkowie tej społeczności, to zarówno świeccy chrześcijanie, jak i święci szafarze, czyli duchowni. Wśród wiernych są także tacy, którzy poświęcają się Bogu w życiu konsekrowanym, żyjąc w zakonach lub instytutach świeckich.

·       Sobór Watykański II naucza, że nowy Lud Boży jest ludem kapłańskim, prorockim i królewskim.

·       Osoby, które stają się członkami tej społeczności, dostępują udziału w zadaniach Chrystusa:

v  Kapłana (wierni są wezwani do tego, by składać Bogu duchowe ofiary przez pełne wiary korzystanie z sakramentów, modlitwę, świadectwo świątobliwego życia, wyrzeczenie, cierpienie i czynną miłość).

v  Proroka (członkowie Ludu Bożego winni trwać w wierze Apostołów, pogłębiać jej rozumienie, szerzyć żywe świadectwo o Chrystusie i być Jego świadkami w świecie).

v  Króla (członkowie Ludu Bożego powinni urzeczywistniać swoją godność królewską, służąc Chrystusowi w tych, z którymi On się utożsamia, mianowicie w ubogich, cierpiących, opuszczonych, bezbronnych i potrzebujących).

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO