Katecheza 2017.11.26

Co to są sakramenty?

 

Sakramenty są widzialnymi znakami Bożej łaski, ustanowionymi przez Chrystusa
i powierzonymi Kościołowi. Jest siedem sakramentów świętych. Jedne z nich powodują w duszy człowieka rozwój wiary, inne leczą z ran duchowych i chorób cielesnych,
jeszcze inne – przyczyniają się do budowania jedności wspólnoty Ludu Bożego.