Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 11.09.2016 roku

 

Symbole Ducha Świętego

 

·       Symbol jest znakiem głębiej ukrytej treści.

·       Znaczenie znaków i symboli ma swe korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej.

·       Niepojęty Bóg wkracza w nasz świat często za pomocą symboli, które nie tylko Go wskazują, ale i uobecniają.

·       Duch Święty uobecnia się w bogactwie symboli:

v  Wody,

v  Ognia,

v  Namaszczenia,

v  Pieczęci,

v  Obłoku,

v   Światła,

v  Palca i ręki,

v  Gołębicy.

·       Znaki, symbole oraz „czynności upamiętniające działanie Boże (...) stają się nośnikami zbawczego i uświęcającego działania Chrystusa” (KKK 1189).

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO