Katecheza dla dorosłych 2017.11.12

                                                                     

Liturgia i kultura

 

„Jest rzeczą właściwą, by celebracja liturgiczna dążyła do wyrażania się w kulturze narodu, w którym znajduje się Kościół”. Mimo włączenia w liturgię różnych elementów kulturowych, jest ona jedną liturgią całego Kościoła. Jedność tę zapewnia wierność Tradycji apostolskiej oraz sukcesja apostolska. Dostosowanie liturgii do kultury danego narodu czy regionu może obejmować jedynie te elementy, które nie pochodzą z ustanowienia Bożego. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „w liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom i Kościół może, a nawet czasem powinien dostosowywać ją do kultury narodów aktualnie ewangelizowanych”. Niezmienna część liturgii wynika z Objawienia Bożego, obejmując – między innymi - słowa i gesty samego Chrystusa. Części zmienne natomiast pojawiały się w historii Kościoła wraz z rozwojem obrzędów liturgicznych.