Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 19.06.2016 roku

 

Ukazywanie się Zmartwychwstałego Jezusa

 

·       Ukazywanie się Chrystusa zmartwychwstałego wybranym ludziom teologia nazywa chrystofaniami.

·       Zmartwychwstały Chrystus „dał się widzieć” i w jakiś niezwykły sposób pozwolił doświadczyć swojej nadprzyrodzonej obecności.

·       Wśród świadków Chrystusa zmartwychwstałego były niewiasty (por. Mt 28,9-10; J 20,11-18); apostołowie z Piotrem na czele, uczniowie; a także Szaweł z Tarsu (por. 1 Kor 15,5-8).

·       Jezus podczas chrystofanii nie ukazywał się jako „duch”, jak początkowo uważali niektórzy apostołowie.

·       Jezus ukazuje się w ciele, ale przemienionym, które teologia nazywa ciałem uwielbionym.

·       W sprawie autentyczności chrystofanii jesteśmy zdani na wiarygodność świadków. Apostołowie, świadkowie chrystofanii, zasługują na zaufanie. Znali sprawę Jezusa z Nazaretu z autopsji. Byli zdrowi fizycznie i psychicznie, o czym świadczy skuteczność ich misji.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO