Katecheza dla dorosłych 2017.11.05

Liturgia godzin

 

Liturgia godzin, jak podaje Katechizm, jest modlitwą Kościoła, dzięki której wierni (duchowni, zakonnicy, zakonnice i świeccy) uświęcają czas przez uwielbienie Boga. W tej modlitwie każdy może i powinien uczestniczyć na miarę swego powołania i życiowych okoliczności; kapłani ze względu na duszpasterską misję i wezwanie do trwania na modlitwie.

Zakonnicy i zakonnice trwają na modlitwie liturgią godzin w duchu charyzmatu rodziny zakonnej, którą tworzą, a wierni świeccy według swoich możliwości na mocy sakramentu chrztu świętego. Sobór Watykański II zaleca, aby i świeccy odmawiali liturgię godzin czy to z kapłanami, czy na swoich zebraniach lub nawet indywidualnie (Por. KL 100). Liturgia godzin to „pieśń chwały” zanoszona do Boga w określonych godzinach w imieniu całego Kościoła. Kształtowała się ona przez wieki, przybierając różne formy.