Katecheza dla dorosłych 2017.10.29

Wnętrze świątyni jako miejsce sprawowania liturgii

 

Jeśli w jakimś kraju nie jest naruszana wolność religijna - czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego - chrześcijanie wznoszą budowle przeznaczone do kultu Bożego. Te widzialne kościoły nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają
i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu i mieszkanie Boga z ludźmi” (KKK 1180).

Kościół, „w którym celebruje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię oraz gdzie gromadzą się wierni i gdzie czci się obecność Syna Bożego, (...) winien być czysty, przystosowany do modlitwy i sprawowania świętej służby” (KKK 1181).

We wnętrzu świątyni przystosowanej do współczesnej liturgii wyróżniamy pewne „przestrzenie”: przestrzeń sprawowania Eucharystii, przestrzeń jej przechowywania
 i adoracji, a także przestrzeń udzielania innych sakramentów (zwłaszcza chrztu świętego oraz pokuty i pojednania). W przestrzeni sprawowania Mszy świętej znajdują się: miejsce przewodniczenia Eucharystii, miejsce sprawowania liturgii słowa (czyli ambona) oraz miejsce sprawowania liturgii Ofiary (czyli ołtarz).