Katecheza dla dorosłych 2017.10.22

Rok liturgiczny

 

Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, zwany także - w odróżnieniu od roku kalendarzowego - rokiem kościelnym.

Rok liturgiczny to przede wszystkim uobecnianie - w ustalonych dniach cyklu rocznego - zbawczych tajemnic Chrystusa. Rok kościelny jest również swoistą syntezą i cyklicznym powtarzaniem całej historii zbawienia, niejako „rekonstrukcją” najistotniejszych momentów z życia Pana Jezusa. Jest on również najskuteczniejszą formą przepowiadania wiary oraz regularnie powtarzającą się katechezą.