Katecheza dla dorosłych 2017.09.17

Liturgia dziełem Trójcy Świętej

 

1. Każde dzieło ma swojego autora. I chociaż wiele z dzieł przypisujemy konkretnym osobom, w rzeczywistości wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga, oraz ku Bogu zmierza i w Bogu znajduje swój cel ostateczny. Podobnie jest ze świętą liturgią.

2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że Źródłem i Celem liturgii jest Bóg Ojciec. To On w swoim odwiecznym planie „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). To On sprawia, iż jesteśmy zdolni składać Mu hołd, to On obdarza nas błogosławieństwem i to On - w liturgii i przez liturgię - nas uświęca.

Jak wiemy, liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, dzięki którym dokonało się nasze zbawienie, ale je również uobecnia. Jest to możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego. Duch Święty przypomina i aktualizuje Paschalne Misterium Chrystusa. Obecność Ducha Świętego w Kościele powoduje, iż męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, także dzisiaj są wciąż realnie i skutecznie uobecniane. Duch Święty pomaga nam zrozumieć słowo Boże i sprawowane czynności sakramentalne. On również jednoczy Kościół, uwielbiający w liturgii swojego Pana.