Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 01.05.2016 roku

 

Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia

 

·       Po grzechu pierworodnym Bóg poszukuje człowieka na drogach jego życia, by odnowić z nim swoje przymierze.

·       Bóg zapowiada przez proroków, że gdy nadejdzie pełnia czasu, pośle na świat Mesjasza, który zostanie wydany na śmierć, aby wykupić wszystkich ludzi spod władzy grzechu.

·       Wszystkie te zapowiedzi zostały wypełnione w Chrystusie, który stał się człowiekiem i jak każdy człowiek umarł.

·       Śmierć Chrystusa ma wartość nieporównywalnie większą, przynosi nam bowiem odkupienie grzechów i otwiera bramy życia wiecznego.

·       Co by się stało, gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu? Ojciec Święty Benedykt XVI naucza, że człowiekowi brakowałoby pełnego dostępu do Ojca i nie wiedzielibyśmy, kim naprawdę jest Bóg.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO