Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 13.03.2016 roku

 

Cuda Jezusa

 

·       W świetle nauczania Kościoła cud jest doświadczalnym zmysłami nadzwyczajnym znakiem miłości Bożej.

·       Pan Jezus wypełnił znaki mesjańskie, wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień, takich jak:

v  głód (przez rozmnożenie chleba),

v  niesprawiedliwość (poprzez uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok),

v  choroby (uzdrawiając trędowatych, niewidomych, głuchoniemych),

v  śmierć (przez wskrzeszenie córki Jaira, młodzieńca z Nain i Łazarza).

·       Chrystus nie przyszedł jednak po to, by usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli - niewoli grzechu.

·       Pan Bóg zaprasza przez cuda do pogłębienia wiary, ukazuje, że wciąż trwa Jego pełen miłości dialog z człowiekiem i zapowiada pełnię Królestwa Bożego.

·       Podstawą i wzorem wszystkich cudów wciąż dokonujących się w Kościele są cuda Jezusa Chrystusa.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO