Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 6.03.2016 roku

 

Klucze Królestwa

 

·       Chrystus zapoczątkował Królestwo Boże na ziemi. Jego zalążkiem i początkiem jest Kościół.

·       „Klucze Królestwa” zostały wyraźnie powierzone Piotrowi, który na ziemi ma władzę „zarządzania Domem Bożym - Kościołem

·       Piotr otrzymując symboliczne klucze nie jest klucznikiem w niebie, lecz pełni funkcję administratora - klucznika ziemskiej wspólnoty Kościoła.

·        Kluczom Królestwa towarzyszy w jego przypadku specjalna władza „wiązania i rozwiązywania” (por. Mt 16,18-19).

·       Piotr, a potem każdorazowy jego następca – papież ma prawo orzekać, że dana nauka jest zgodna lub niezgodna z prawdą Ewangelii; ma zarządzać dziełem odpuszczania w imieniu Jezusa Chrystusa grzechów; ma strzec jedności wszystkich Kościołów i czuwać nad ich dziełem ewangelizacyjnym.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO