Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 28.02.2016 roku

 

Królestwo Boże

 

·       Chrystus określił Bożą, niewidzialną rzeczywistość słowem „królestwo”, wziętym z codziennego języka ludzkiego. Tego królestwa nie można porównać jednak z królestwem ziemskim, politycznym, ponieważ ma ono charakter nadprzyrodzony, duchowy.

·       Rzeczywistość określana mianem „Królestwo Boże” oznacza najogólniej panowanie Boga w świecie i w człowieku - w jego myślach, słowach i czynach.

·       Wszyscy ludzie są powołani do tego królestwa. Jego konstytucją są błogosławieństwa Jezusa. Jest ono otwarte dla ubogich w duchu, zasmuconych, cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, dla osób czystego serca, wprowadzających pokój i cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości. Jezus ogłasza ich za to błogosławionymi.

·       Warunkiem wejścia do Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara w Ewangelię.

·       Kościół jest zalążkiem i początkiem Królestwa Bożego.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO