Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 21.02.2016 roku

 

Kuszenie Jezusa

 

·       W Ewangelii czytamy, że Jezus po chrzcie w Jordanie udaje się na pustynię. Tam przebywa przez czterdzieści dni i nocy. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi Go szatan.

·       Chrystus ze względu na nas zgadza się być kuszonym przez diabła. Uczy nas przez swoje postępowanie, jak traktować pokusy, przez łaskę zaś daje moc do odniesienia zwycięstwa nad szatanem.

·       Jak opowiadają Ewangeliści, Zbawiciel doświadcza trzech pokus. Każda z nich miała nieco inny charakter:

v  Pierwszą była pokusa łatwego zdobycia chleba.

v  Drugą pokusą była propozycja rzucenia się ze szczytu świątyni w przepastną dolinę Cedronu – miała ona wystawić na próbę zaufanie Jezusa do Ojca.

v  Trzecią pokusą i największym zuchwalstwem ze strony szatana było domaganie się hołdów od Stwórcy tylko dlatego, że sam czuł się „władcą tego świata”.

·       Każdy bywa kuszony do zła i nie ma w tym nic niezwykłego. Pokusy będą nas nęcić i zwodzić do końca życia, jak choćby pokusa materializmu, grzesznej przyjemności, władzy czy nieuczciwej kariery. Rzecz w tym, by im nie ulec. Pokazał to jasno Chrystus podczas kuszenia na pustyni. On wzywa każdego z nas: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41).

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO