Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 7.02.2016 roku

 

Dlaczego Słowo stało się Ciałem

 

·       Od zarania dziejów człowiek tęsknił za tym, by być blisko Boga. Ta tęsknota została zaspokojona, gdy odwieczne Słowo Boże przyjęło postać człowieka.

·       Katechizm Kościoła Katolickiego podaje cztery powody, dla których Bóg stał się człowiekiem:

v   zbawienia człowieka (por. KKK 457),

v  pragnienie, by człowiek poznał miłość Boga (por. KKK 458),

v  ukazanie ludziom wzoru świętości (por. KKK 459)

v  danie im uczestnictwa w Boskiej naturze (por. KKK 460).

·       Słowo stało się Ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą.

·       Słowo stało się Ciałem także po to, by być dla ludzi wzorem świętości.

·       Bóg okazując człowiekowi swą miłość poprzez przyjęcie ludzkiego ciała, uczynił ludzi uczestnikami Boskiej natury.

·       Jako przybrane dzieci Boże jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa Wcielonemu Słowu Bożemu – Jezusowi Chrystusowi.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO