Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 31.01.2016 roku

 

Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek

 

·       Na przestrzeni wieków Kościół musiał bronić zarówno boskości Jezusa, jak i Jego człowieczeństwa, które, zwłaszcza w pierwszych wiekach, były kwestionowane przez herezje.

·       Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: ,,Kościół wyznaje (...) że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem” (KKK 469).

·       Jezus sam wielokrotnie mówił, Kim jest. Nazywał siebie wysłannikiem Bożym – Mesjaszem i rzeczywistym Synem Boga.

·       Dowodem boskiego posłannictwa Chrystusa była m.in. Jego nauka, potwierdzona cudami.

·       Jezus przyjął człowieczeństwo ze wszystkimi jego właściwościami i ograniczeniami: ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. Stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO