Katecheza dla dorosłych

Tekst katechezy na 17.01.2016 roku

 

Chrystus

 

·       W Nowym Testamencie słowo „Chrystus” jako imię Jezusa występuje aż 529 razy.

·        Tytuł ten oznacza, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, posłanym przez Boga do ludzi, aby ich zbawił.

·       Został On namaszczony mocą Ducha Świętego na:

v   Króla (Chrystus nie jest takim królem jak królowie, których znamy z podręczników historii. Jego królowanie i władza ma charakter szczególny, nabiera bowiem prawdziwego znaczenia dopiero z perspektywy krzyża),

v  Kapłana (Chrystus jest Kapłanem, który przelewa własną krew i składa własne życie jako ofiarę na przebłaganie za nasze grzechy),

v  Proroka (Chrystus jest Prorokiem, który bezkompromisowo głosi wolę Ojca).

·       Jezus Chrystus  realizując tę  potrójną funkcję wypełnił zbawczą wolę Boga wobec świata.

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE KATECHIZMU PŁOCKIEGO