Katecheza dla dorosłych 2019.12.01

 

Pogrzeb chrześcijański

 

„Obrzędy pogrzebu (…) wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy” (Kom KKK 355). Przez te obrzędy Kościół w duchowy sposób oddaje zmarłą osobę Bogu Ojcu. Główne elementy liturgii pogrzebowej zawierają: pozdrowienie wspólnoty, liturgię słowa, Ofiarę eucharystyczną oraz pożegnanie zmarłego.