Katecheza dla dorosłych 2019.11.03

 

Małżeństwo zawarte nieważnie

 

Zawarcie małżeństwa kanonicznego, inaczej kościelnego, jest aktem prawnym.

Do zaistnienia małżeństwa ten akt prawny musi być ważny, a więc spełniający określone przesłanki; w przeciwnym wypadku małżeństwo jest nieważne. Nieważność małżeństwa powodują: przeszkoda małżeńska, wada zgody małżeńskiej, niezachowanie formy kanonicznej. Nieważność małżeństwa oznacza, że nigdy ono nie zaistniało, co może stwierdzić wyłącznie sąd kościelny.