Katecheza dla dorosłych 2019.10.20

 

Wierność małżeńska

 

Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności, koniecznej dla dobra małżonków oraz ich potomstwa (por. KKK 1646). Dla chrześcijan jest ona także znakiem wierności Boga wobec swego przymierza i wierności Chrystusa wobec Kościoła. Dlatego chrześcijańscy małżonkowie, wspomagani Bożą łaską powinni starać się ze wszystkich sił dochować wzajemnej wierności.