Katecheza dla dorosłych 2019.05.05

 

Celebracja sakramentu małżeństwa

 

Małżeństwo jest święte w szczególny sposób, gdyż jest znakiem związku, jaki istnieje między Chrystusem
a Kościołem, Jego Oblubienicą. Sakrament ten łączy ochrzczonych przez miłość, tak jak miłość łączy Chrystusa z Jego Kościołem. Zapamiętajmy: „ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, podczas Mszy Świętej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków.