Katecheza dla dorosłych 2018.11.18

 

       Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania

 

            Spośród trzech form sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, Katechizm na pierwszym miejscu mówi o spowiedzi
i rozgrzeszeniu indywidualnym. „Stanowią one jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem” (KKK 1484). Zaleca też celebrację wspólnotową, która lepiej wyraża kościelny charakter pokuty. Spowiedź ogólna z ogólnym rozgrzeszeniem dopuszczalna jest tyko w sytuacjach wyjątkowych.