Katecheza dla dorosłych 2018.06.03

Kult Eucharystii poza Mszą świętą

Wiemy, że sprawowanie Eucharystii stanowi dla Kościoła centrum życia chrześcijańskiego. W czasie Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jednocześnie Kościół Katolicki okazuje kult uwielbienia należny Eucharystii także poza Mszą świętą. Czyni to poprzez „przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach” (KKK 1378).

Kościół od początku przechowywał Eucharystię celem udzielania jej chorym.

Z biegiem czasu wytworzył się zwyczaj adorowania tego Sakramentu. Dziś również Kościół poleca rozwijać poza Mszą świętą publiczne i prywatne formy czci Najświętszej Eucharystii. Winny one przyczyniać się do kształtowania wśród wiernych postaw sprzyjających pełnemu zjednoczeniu z Chrystusem w Komunii świętej.