Katecheza dla dorosłych 2018.05.13

               Obecność Chrystusa w Eucharystii

                

„Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównywalny. Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek”.

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że „eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce” (KKK 1377).