Katecheza dla dorosłych 2018.05.06

               Liturgiczna celebracja Eucharystii

                

Na czele zgromadzenia liturgicznego stoi Chrystus, który jest głównym celebransem. „Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią razem jeden i ten sam akt kultu: w liturgii słowa, która obejmuje głoszenie słowa Bożego; i w liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę eucharystyczną, która zawiera słowa konsekracji i komunię”.