Katecheza 2018.04.29

Znaki chleba i wina

                

    Znaki chleba i wina zapowiadają ustanowienie Eucharystii zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Chrystus, ustanawiając ten sakrament użył zgodnie z żydowską tradycją przaśnego chleba i wina gronowego. Kościół, naśladując w liturgii wydarzenia z Wieczernika, również używa niekwaszonego chleba i wina z winogron, jako materii sakramentu Eucharystii. Podczas Mszy świętej chleb i wino używane do jej sprawowania stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.