Katecheza dla dorosłych 2018.04.22

Ustanowienie Eucharystii

                

Od dwóch tysięcy lat na ołtarzach całego świata Chrystus przychodzi do nas
w ustanowionym podczas Ostatniej Wieczerzy sakramencie swojej obecności pod postacią chleba i wina. Jak napisał Jan Paweł II, „Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii”.

Ustanowienie Eucharystii jest znakiem nieskończonej miłości Chrystusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus polecił swoim uczniom sprawować pamiątkę swojej męki, śmierci z zmartwychwstania. Celebrując Eucharystię stajemy się świadkami
i uczestnikami misterium zbawienia.