Katecheza dla dorosłych 2018.03.11

Bierzmowanie – znaki, obrzędy, celebracja

 

Liturgia sakramentu bierzmowania zawiera ważne znaki, spośród których najistotniejszym jest namaszczenie olejem krzyżma wraz z nałożeniem ręki, będące zewnętrznym wyrazem duchowej konsekracji. Znakowi temu towarzyszą obrzędy, wyjaśniające istotę sakramentu. Należą do nich: apostolski gest wyciągnięcia rąk, oznaczający udzielenie daru Ducha Świętego oraz pocałunek pokoju, wyrażający jedność w Kościele.