Katecheza dla dorosłych

Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania

 

Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Jest on wylaniem na wierzących darów Ducha Świętego, którego już
w Starym Testamencie zapowiadali prorocy, którego Chrystus obiecał swoim uczniom,
i który został dany wierzącym w Dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie przez modlitwę
i wkładanie rąk udzielali darów Ducha Świętego, a w późniejszym czasie do tego rytu dodano także namaszczenie świętym olejem, zwanym krzyżmem.