Katecheza dla dorosłych 2018.02.04

Celebracja Chrztu świętego

 

Od czasów apostolskich, jeżeli ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał przejść wtajemniczenie, na które składały się: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii i nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego i przyjęcie Eucharystii. Znaczenie i łaska sakramentu chrztu ukazane są jasno w obrzędach jego celebracji. Uczestnicząc w nich z uwagą, wierni są wprowadzani w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia w każdym ochrzczonym (por. KKK 1229-1234). Bóg w sakramencie chrztu wyzwala człowieka z mocy zła, wprowadza do Kościoła i czyni człowieka swoim dzieckiem. Obrzęd tego sakramentu „polega na polaniu głowy kandydata wodą lub zanurzeniu go w wodzie z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Rodzice i chrzestni powinni po chrześcijańsku wychować ochrzczone dziecko, dlatego ważne jest, aby sami byli wierzący i praktykujący.