Intencje mszalne 21.04. – 28.04.2019

 

 

Niedziela Wielkanocna 21.04.2019 roku - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

6.00

Za śp. Zofię Juliana, Mariana i Marzenę Lewandowskich

8.30

1. Za śp. Reginę, Wiesławę i Stefana Glazik, Artura, Klarę i Pawła Cybulskich, Helenę Chabowską i zmarłych z rodziny

2. Za śp. Andrzeja w 2. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Jaśkiewiczów

10.00

1. Za śp. Mariannę i Piotra Baran oraz Stanisławę, Zbigniewa, Mariana, Bożenę, Piotra, Adama i Edwarda

2. Za śp. Henryka Jarosza w 3. rocznicę śmierci

11.30

1. Za śp. Zbysława Kalemba w 19. rocznicę śmierci, Edzia, Tadeusza oraz zmarłych teściów i dziadków

2. Za śp. Andrzeja Kaczmarka z okazji 73. urodzin i zmarłych rodziców

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i życiowe talenty, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych, dobry wybór drogi życiowego powołania, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Jana Chojnowskiego

15.00

1. Za śp. Albina i Marlenę Sztybel oraz zmarłych rodziców

2. Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Krystyny i Józefa Wróbel w 50. rocznicę ślubu

18.30

Za śp. Ludwika Pałubickiego w 16. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i teściów

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Za śp. Marię, Aleksandra, Józefa oraz zmarłych z rodziny Żuków

8.30

1. Z podziękowaniem za, otrzymane łaski i życiowe talenty, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego na maturę, wybór drogi życiowego powołania, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Mateusza Wojtkowiaka

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego, łaskę wiary opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Zofii, Julii i Heleny

10.00

1. Za śp. Jana Czarny w 18. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Sajdaków i Czarnych

2. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Kacpra Kozłowskiego w 16. rocznicę urodzin

3. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Haliny Bączkowskiej w 70. rocznicę urodzin

11.30

1. Za śp. Tadeusza Sułkowskiego w 2. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla Zofii z okazji 10. rocznicy urodzin

2. Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Zofii i Adama Bzdawka w 7. rocznicę ślubu

3. Za śp. Mirosławę Tomczak w 4. rocznicę śmierci, Andrzeja Bielickiego w 3. rocznicę śmierci oraz Annę i Tadeusza Kaczmarek

15.00

Za śp. Reginę Marciniak w 33. rocznicę śmierci i zmarłych dziadków Rzetelskich

18.30

1. Za śp. Helenę i Feliksa oraz zmarłych z rodziny

2. Za śp. Stanisławę i Bolesława Kątnik oraz Salomeę i Kazimierza Walczak (ks. Tomasz)

Wtorek 23.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Za śp. zmarłych rodziców, dziadków i krewnych z rodziny Walczyk, Durma, Biegalskich i Zielińskich

8.30

1. Za śp.

2. Za śp. Irenę Pik (1. Msza św. gregoriańska)

18.30

1. Za śp. Wojciecha i Pawła Kluba

2. Za śp. Piotra Kaczmarka w 14. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i dziadków

3. Za śp. Walerię Kochaniec (ks. Tomasz)

Środa 24.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Za śp. Janinę, Stanisława i Romana oraz zmarłych z rodziny Danielewicz i Hryciuk

8.30

Za śp. Irenę Pik (2. Msza św. gregoriańska)

18.30

1. Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Grażyny i Mariusza Rucińskich w 23. rocznicę ślubu oraz światło Ducha Świętego na czas studiów i umocnienie w wierze dla ich córki Dominiki

2. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego na czas matury i wyboru drogi życiowego powołania, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Kamila Szmatuły w 20. rocznicę urodzin

3. Za śp. Czesławę Muchowską i zmarłych z rodziny

4. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i szczęście wieczne dla zmarłych Dobroczyńców Parafii

oraz Fundatorów świątyni, a także w intencjach złożonych na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ks. Tomasz)

Czwartek 25.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Za śp. Zofię i Klemensa Piekarskich oraz zmarłych z rodziny

8.30

1. Za śp. Irenę Pik (3. Msza św. gregoriańska)

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego na czas sesji egzaminacyjnej, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Katarzyny i Dominiki Szymańskich

18.30

1. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Elwiry Cebeńko z okazji urodzin

2. Za śp. Agnieszkę, Jana i Stanisława Marynowskich oraz Bogumiłę i Wiesława Woźnych

3. Za śp. Franciszkę Wegner (ks. Tomasz)

Piątek 26.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Za śp. Franciszka z okazji imienin oraz zmarłych z rodziny Lewandowskich i Małków

8.30

Za śp. Irenę Pik (4. Msza św. gregoriańska)

18.30

1. Z podziękowaniem za łaskę nieskończonej miłości wpisanej w dar Eucharystii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i szczęście wieczne dla zmarłych czcicieli Krwi Chrystusa oraz o rozszerzenie kultu Przenajdroższej Krwi Zbawiciela i szczęście wieczne dla Księdza Kanonika Stanisława Woźniaka

2. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Stanisławy Kruszyny w 80. rocznicę urodzin

3. Za śp. Mieczysława w 9. rocznicę śmierci

4. Za śp. Henryka Busslera (ks. Tomasz)

Sobota 27.04.2019 roku - Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Krystyny i Lecha Cerak w 40. rocznicę ślubu

8.30

1. Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Krystyny i Kazimierza Krupskich w 50. rocznicę ślubu

2. Za śp. Irenę Pik (5. Msza św. gregoriańska)

3. Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Teresy Kawka z okazji urodzin (ks. Tomasz)

16.00

Ślub: Agnieszka i Karol

17.00

Ślub: Agnieszka i Tomasz

18.30

1. Za śp. Aleksandrę i Jerzego Grajnertów

2. Za śp. Stanisława Pozorskiego

2. Niedziela Wielkanocna 28.04.2019 roku - Święto Miłosierdzia Bożego

7.00

Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie opiekę Pana Jezusa i Matki Najświętszej oraz św. Jadwigi Królowej dla rodziny Wiśniewskich

8.30

1. Za śp. Stanisława Armińskiego, zmarłych rodziców, rodzeństwo, zmarłych z rodziny Łapków i Suchomskich

2. Za śp. Irenę Pik (6. Msza św. gregoriańska)

10.00

W intencji żyjących i zmarłych Parafian

11.30

1. Za śp. Helenę Dombrowską w 4. rocznicę śmierci

2. Z podziękowaniem za dar powołania małżeńskiego, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Krystyny i Tadeusza Kaptejna w 60. rocznicę ślubu

15.00

Za śp. Henryka Bieckiego w 12. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

18.30

Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski i życiowe talenty, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego w pełnoletnim życiu, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Jadwigi Królowej dla Anny Gajewskiej z okazji 18. urodzin

 

 

 

 

 

 

Za ewentualne niezamierzone błędy w intencjach mszalnych serdecznie przepraszamy!

Prosimy je wyjaśniać i korygować w Biurze Parafialnym lub zakrystii.